021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Njegoš utca 22, Újvidék

Пројектна настава – историја

Szerző: Гимназија

Megjelent: 1. június 2020.

Моје име је Александра Поповић и професор сам историје у Гимназији „Светозар Марко-вић“ од 1994. године. Сматрајући да је бити професор у оваквој гимназији велика част, учила сам, упијала знање и искуства колега које су оставиле неизбрисив траг у историји наше школе. Као резултат тог дугогодишењег рада, усавршавања и велике љубави према професорском позиву, испунила сам неопходне критеријуме за напредовање у звању и 2016. године стекла звање педагошки саветник.

  1. године на јавном конкурсу Министарства просвете изабрана сам за саветника-спољног сарадника ШУ Нови Сад и у том звању сам обављала менторску улогу у гимназијама у Шиду, Србобрану, Врбасу и Бечеју.

Након учешћа у многим пројектима на покрајинском и републичком нивоу, разним актив-ностима у самој Гимназији, обукама и семинарима које сам креирала и реализовала,  2018. године сам стекла звање самостални педагошки саветник.

У међувремену, изабрана сам за ментора и координатора Министарства просвете у оквиру пројекта „Подршка ЕУ Србији у управљању миграцијама-МАДАД 2” .

С обзиром да сам 2008. године била члан прве делегације професора историје из Србије која је присуствовала семинару о учењу о Холокаусту у Међународној школи за учење о Холокаусту Јад Вашем у Јерусалиму, овом темом сам се интензивно бавила током протек-лих година, како у оквиру редовне наставе, тако и у ваннаставним активностима. Коаутор сам првог Приручника о учењу о Холокаусту у Србији, коаутор и реализатор семинара, ментор ученицима који су снимили филм о историји новосадских Јевреја (који је, између осталог, приказан  у Њујорку, у Меморијалном центру Холокауста у оквиру представљања активности у Републици Србији на тему Холокауста), организатор бројних трибина, радио-ница, предавања. Због свега наведеног, од октобра 2016. године била сам члан Национал-не радне групе  основане од стране Министарства просвете, Министарства за омладину и спорт и Министарства спољних послова поводом реализације сарадње са Кућом Ане Франк, а са циљем  припреме материјала и обука наставника за учење о антисемитизму.

Коаутор сам „Књиге о Војводини“ која служи као литература за ученике са територије Војводине који се такмиче у оквиру пројекта Владе АП Војводине „Колико се познајемо“ и аутор питања за телевизијски квиз путем ког се такмичење реализује.

Аутор сам, коаутор и реализатор бројних акредитованих семинара и водитељ обука у пројектима од националног значаја. Присуствовала сам бројним семинарима и обукама у земљи и иностранству, а у неколико наврата сам излагала на стручним Конференцијама.

У стручној литератури је објављено више примера добре праксе које сам реализовала са ученицима, а у својству сарадника Завода за унапређење образовања и васпитања члан сам разних стручних тела и комисија.

Члан сам Управног одбора Удружења за друштвену историју ЕУРОКЛИО, као и бројних Тимова и Актива у Гимназији.

Ученици којима сам ментор континуирано постижу запажене резултате на свим нивоима такмичења из историје и све горе наведено усмерено је ка за мене најважнијем циљу-а то је да се квалитет наставе континуирано унапређује применом савремених педагошких принципа, интердисциплинарним повезивањем, употребом ИКТ у настави, реализацијом пројектне наставе путем које ученици имају прилику да покажу своје различите способности, таленте и интересовања, а наставни процес се реализује и ван учионице. Организујући различите активности-квизове, приредбе, изложбе, предавања, подстичући ученике на истраживачки рад, настојим да ученици заволе историју и да уоче колико им је она важна за развој и неговање опште културе, која би требало да буде оно чему тежи сваки гимназијалац.

Megjelent a következő kategóriában: Projektoktatás
7

Nézd meg ezt is

ДНЕВНИК МОЈЕ ПОРОДИЦЕ

ДНЕВНИК МОЈЕ ПОРОДИЦЕ

И ова генерација матураната је добила задатак да историју о којој су учили годинама уназад сагледају на другачији начин. Требало је у онај општи историјски оквир који су добили кроз уџбенике уградити слике својих предака, њихових судбина и животних путева, испричати...