021 / 472 19 24

gim.markovic@gmail.com

Njegoš u. 22, Újvidék

 Српски |  Magyar

Пројектна настава – историја

Szerző: Гимназија

Megjelent: 1. június 2020.

Моје име је Александра Поповић и професор сам историје у Гимназији „Светозар Марко-вић“ од 1994. године. Сматрајући да је бити професор у оваквој гимназији велика част, учила сам, упијала знање и искуства колега које су оставиле неизбрисив траг у историји наше школе. Као резултат тог дугогодишењег рада, усавршавања и велике љубави према професорском позиву, испунила сам неопходне критеријуме за напредовање у звању и 2016. године стекла звање педагошки саветник.

  1. године на јавном конкурсу Министарства просвете изабрана сам за саветника-спољног сарадника ШУ Нови Сад и у том звању сам обављала менторску улогу у гимназијама у Шиду, Србобрану, Врбасу и Бечеју.

Након учешћа у многим пројектима на покрајинском и републичком нивоу, разним актив-ностима у самој Гимназији, обукама и семинарима које сам креирала и реализовала,  2018. године сам стекла звање самостални педагошки саветник.

У међувремену, изабрана сам за ментора и координатора Министарства просвете у оквиру пројекта „Подршка ЕУ Србији у управљању миграцијама-МАДАД 2” .

С обзиром да сам 2008. године била члан прве делегације професора историје из Србије која је присуствовала семинару о учењу о Холокаусту у Међународној школи за учење о Холокаусту Јад Вашем у Јерусалиму, овом темом сам се интензивно бавила током протек-лих година, како у оквиру редовне наставе, тако и у ваннаставним активностима. Коаутор сам првог Приручника о учењу о Холокаусту у Србији, коаутор и реализатор семинара, ментор ученицима који су снимили филм о историји новосадских Јевреја (који је, између осталог, приказан  у Њујорку, у Меморијалном центру Холокауста у оквиру представљања активности у Републици Србији на тему Холокауста), организатор бројних трибина, радио-ница, предавања. Због свега наведеног, од октобра 2016. године била сам члан Национал-не радне групе  основане од стране Министарства просвете, Министарства за омладину и спорт и Министарства спољних послова поводом реализације сарадње са Кућом Ане Франк, а са циљем  припреме материјала и обука наставника за учење о антисемитизму.

Коаутор сам „Књиге о Војводини“ која служи као литература за ученике са територије Војводине који се такмиче у оквиру пројекта Владе АП Војводине „Колико се познајемо“ и аутор питања за телевизијски квиз путем ког се такмичење реализује.

Аутор сам, коаутор и реализатор бројних акредитованих семинара и водитељ обука у пројектима од националног значаја. Присуствовала сам бројним семинарима и обукама у земљи и иностранству, а у неколико наврата сам излагала на стручним Конференцијама.

У стручној литератури је објављено више примера добре праксе које сам реализовала са ученицима, а у својству сарадника Завода за унапређење образовања и васпитања члан сам разних стручних тела и комисија.

Члан сам Управног одбора Удружења за друштвену историју ЕУРОКЛИО, као и бројних Тимова и Актива у Гимназији.

Ученици којима сам ментор континуирано постижу запажене резултате на свим нивоима такмичења из историје и све горе наведено усмерено је ка за мене најважнијем циљу-а то је да се квалитет наставе континуирано унапређује применом савремених педагошких принципа, интердисциплинарним повезивањем, употребом ИКТ у настави, реализацијом пројектне наставе путем које ученици имају прилику да покажу своје различите способности, таленте и интересовања, а наставни процес се реализује и ван учионице. Организујући различите активности-квизове, приредбе, изложбе, предавања, подстичући ученике на истраживачки рад, настојим да ученици заволе историју и да уоче колико им је она важна за развој и неговање опште културе, која би требало да буде оно чему тежи сваки гимназијалац.

Megjelent a következő kategóriában: Projektoktatás
7

Nézd meg ezt is

ДНЕВНИК МОЈЕ ПОРОДИЦЕ

ДНЕВНИК МОЈЕ ПОРОДИЦЕ

И ова генерација матураната је добила задатак да историју о којој су учили годинама уназад сагледају на другачији начин. Требало је у онај општи историјски оквир који су добили кроз уџбенике уградити слике својих предака, њихових судбина и животних путева, испричати...

Извештај о реализацији пројекта „Млади одговорни за све(т)“

Извештај о реализацији пројекта „Млади одговорни за све(т)“

Пројекат је реализован током две школске године, од 2017. до 2019. године, на позив Регионалне канцеларије за сарадњу младих (RYCO). Школа носилац пројекта је Средња школа „Коста Сусинов“ из Радовиша, С. Македонија. У пројекту је, осим домаћина из Македоније и наше...