021 / 472 19 24

gim.markovic@gmail.com

Njegoš u. 22, Újvidék

 Српски |  Magyar

Pedagógiai kollégium

Педагошки колегијум је стручни орган Гимназије који чине председници стручних већа, чланови педагошко – психолошке службе. Педагошки колегијум сазива директорка школе.

Чланови Педагошког колегијума:

Драгана Бошковић – Томић, матерњи језик и књижевност

Милена Лилић – Беара, страни језици

Давид Савић, хуманистичке науке

Глуховић – Васић Сања, историја и географија

Новевски Ксенија, биологија

Стојановић Анита, математика

Шево Софија, физика

Видец Ева, уметност

Богдановић Ивана, рачунарство и информатика

Мадић Ђорђе, физичко и здравствено васпитање