021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Njegoš utca 22, Újvidék

Könyvtárosi szakkör

Библиотека није само место где се искључиво позајмљује обавезна лектира или књиге намењене читању у слободном времену, већ је и активан чинилац у процесу образовања и васпитања ученика у гимназији.
Да би библиотека још више била активни чинилац у животу и раду њених корисника оформљена је и библиотечка секција Млади библиотекари.  Кроз секцију ученици поред едукације из области библиотекарства и библиотечке делатности уједно попуњавају своје време креативним активностима, дружењем и забавом. Ова секција је почела са радом школске 2010/2011. године, под менторством Сандре Антић, проф. српске књижевности и језика, и по струци библиотекара.

Циљеви рада ове секције су:

– стварање активне школске библиотеке као инфо-центра,
–  развијање љубави према књизи, популарисање књиге и читања,
– стицање основних знања о раду библиотеке,
– задовољење образовних, културних и читалачких потреба,
– обогаћивање знања ученика,
– подстицање креативности и уређивање простора библиотеке.

Чланови секције промовишу књиге и читање, сређују књижни фонд, унапређују квалитет услуга, прате потребе корисника, представљају нова издања домаћих и страних аутора, израђују пано културних дешавања, приређују изложбе, обележавају јубилеје, учествују у креативним радионицама, сарађују са другим секцијама…

Данас секција Млади библиотекари броји укупно 11 чланова:

 • Кристина Иванчевић III8,
 • Миона Тешановић III8,
 • Јелена Билић III7,
 • Лана Лазански III7,
 • Милана Миловац III3,
 • Анастасија Ћорац III3,
 • Анђела Крупљанин III5,
 • Јелена Илић III5
 • Даница Зец III5,
 • Ива Ковачић I3,
 • Ивана Прњић I3.

Број чланова је у сталном порасту.

Ако сте и ви љубитељи књиге, читања, библиотеке, креативних активности, учења и забаве, придружите нам се!

Архива:

Дешавања 

Извештај о раду секције Млади библиотекари – школска 2018/19. год.

Извештај о раду секције Млади библиотекари – школска 2018/19. год.

Школска библиотека као место образовно-васпитне и информативне делатности школе је библиотека затвореног типа и служи само за потребе ученика и професора. Има површину од 112 м2 и смештена је у приземљу школе.Књижни фонд (публикације на српском, мађарском, енглеском,...

Књижевно вече – сусрет Читалачког клуба секције Млади библиотекари

Књижевно вече – сусрет Читалачког клуба секције Млади библиотекари

У школској библиотеци је 28.9.2016. одржано књижевно вече - сусрет Читалачког клуба секције Млади библиотекари где су актери били чланови секције који пишу поезију или прозу, али и остали ученици у Гимназији...