021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Njegoš utca 22, Újvidék

A gimnázium ma

Мисија Гимназије

Újvidék óvárosában helyezkedik el a Svetozar Marković Gimnázium, az egyik legismertebb iskolai épületben – kultúrális műemlék, amit 1895-ben a historizmus stílusában építettek. Az ízlésesen berendezett és korszerű termekben folyó tanítás és szakköri foglalkozás arra irányul, hogy minden tanulónak átfogó és harmonikus, intellektuális, érzelmi és szociális fejlődést nyújtson.

A Svetozar Marković Gimnázium általános típusú, a tanítás nyolc tagozaton szerb nyelven és egy tagozaton magyar nyelven történik.

Az Iskolai program tartalmasságával, gazdagságával és sajátosságaival a tanulók optimális fejlődését szolgálja. A tanulói kompetenciáinak, mind a tantárgyi, mind pedig a tantárgyközi készségeknek a fejlesztése, a kreativitás és a kutatói munkaszellem elsőbbséget élvez a feladatok céljai között. Az iskolában a tanuláshoz, a munkához és az együttműködéshez kiemelkedően ösztönző, kellemes és harmonikus légkör alakult ki.

Célunk, hogy az oktatói és nevelői munka során a tanulóknál fejlesszük a felelősségtudatot, ösztönözzük a kreativitást, a kezdeményezést és kialakítsuk az önbizalmat. Az iskolában minden tanuló számára megadatik a lehetőség arra, hogy felismerje a saját addig ismeretlen képességeit, a tehetségét, és arra, hogy a továbbtanulásához megalapozottan általános műveltséget és kultúrát sajátítson el.

Az iskola szellemiségéhez hozzátartozik az interkulturalitás, a szolidaritás és barátság kiemelt foka. Igen magasfokú a felzárkóztató (inkluzív) hozzáállás is.

A reform folyamatába iskolánk teljes kapacitásával bekapcsolódott, számos projektben résztvett, az iskolai munka standardjainak teljesítését 100%-osra értékelték és a legmagasabb osztályzattal minősítették az országos külső értékelés folyamatában, 2013-ban.

A London School of Economics (LSE) kimutatásában a régió 49 konkurens iskolája között a legmagasabb inklúziós indexek (4,09) kapta iskolánk, ami csak egyike annak a küldetési elemeknek, amik gimnáziumunkat jellemzi a Vajdasági Autonóm Tartományban és a Szerb Köztársaságban. Sajátunk az is, hogy a Magyar Nemzeti Tanács iskolánkat a kiemelt jelentőségű középiskolai oktatási intézmények sorába felvette.

A projektoktatás iskolánkban számos helyi közösségi intézménnyel együttműködve valósul meg. A gimnázium nemzetközi jellegű nagybefektetési projektumokban is résztvesz, amelyek tanáraink számára számos szakmai továbbképzésre és -fejlődésre adnak lehetőséget, de az információs-kommunikációs technológiai készségeik területét is fejleszthetik.

A négyéves oktatás során az érdeklődő tanulók több szakköri aktivitásból is választhatnak, és bekapcsolódhatnak azok munkájába a tanítási nyelvüktől függetlenül: Kórus és zenekar, Drámai (szerbül), Újságírói (mindkét nyelven), Történelem-földrajz, Drámai szakkör francia nyelven, Könyvtárosi, Szavalói, Szónoki, sportszakkörök (kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, gimnasztika, atlétika, futball…), informatikai stb.

Iskolai rendezvényeink lassan több mint két évtizedesek: Iskolanap, Szent Száva ünnepe, Szónokverseny, Iskolai színjátszás, Genius-kutatói diákkonferencia, illetve a Prózafesten való részvétel.

Tanulóink az iskolánkban tehetik le német nyelvből a DSD vizsgát a Goethe Intézet és német nagykövetséggel való együttműködésünknek köszönhetően.

Diákparlamentünk aktívan dolgozik és munkája révén tanulóink hozzájárulnak az iskolai élet minőségéhez és annak általános légköréhez.

A program szerint kötelezően oktatott nyelvek mellett – angol, francia, német és orosz – tanulóink fakultatív oktatás keretében kínai és koreai nyelvet is tanulhatnak.

Iskolánk több éve együttműködik a szegedi Eötvös József Gimnáziummal, a kranji Franceta Prešern Gimnáziummal és a budapesti Nikola Tesla Gimnáziummal.

Az iskola felszereltsége: a gimnázium huszonkét tanteremmel és szakanteremmel, egy tornateremmel és egy sportpályával rendelkezik, minőséges internetkapcsolat áll rendelkezésünkre az AMRES hálózaton keresztül, amely a a tanítási célt szolgálja a tantermekben, a mintegy 20.000-es könyvállományú könytárunkban 4000 magyar nyelvű könyv is található, a dísztermünk ad helyet az iskolai rendezvényeknek, illetve itt zajlik a szakköri foglalkozások egy része, az alagsori helyiségünkben a pótoktatás és emelt szintű oktatás, továbbá szakköri foglalkozások folynak.

A Svetozar Marković Gimnázium mai képe 1963 óta folyamatosan alakul, és ehhez a képhez hozzájárultak az iskola mindenkori tanulói és mindenkori tanárai. Ebben a folyamatban mégis külön szerepet vállaltak magukra azok a vezető emberek, akik kezdettől fogva a leginkább feleltek az intézmény arculatáért. Az alapítástól számítva máig nyolc igazgatója volt az iskolának: Svetozar Grujić (1963–1964) szerb-horvát nyelv tanár, Milan Vranić (1964–1971) történelem tanár, Bogdan Vlajković (1972–1978) földrajz tanár, Branislav Ćeranić (1979–1983) matematika tanár, Dušanka Sivački (1983–1990) történelem tanár, Radomir Marović (1990–2001) matematika tanár, Olga Krstić–Šešelјa (2001–2006) fizika tanár, és 2006 szeptembere óta Tatjana Vukadinović okleveles filozófus.

Sokoldalú tevékenységünk, amely számos területen ösztönző, támogató és tiszteli a tanulók személyisgéfejlődését, eredményessé, kiváló képességűvé és az egyetemi oktatásra felkészültté teszi tanulóinkat, legyen szó bármilyen továbbtanulási formáról és területről akár itthon, akár a világ más egyetemén.