021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Njegoš utca 22, Újvidék

Tanáraink szakmai fejlődése

др Марија Бјељац

др Марија Бјељац

наставник српског језика и књижевности

Доктор сам књижевних наука, саветник-спољни сарадник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, спољни сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања,  самостални педагшки саветник.

Аутор сам више стручних и научних радова. Аутор сам приручника за учитеље и наставнике Школска сцена (драмска, луткарска, новинарска, литерарна и рецитаторска секција), приручника за учитеље и наставнике. Коаутор сам Збирке задатака из српског језика за припремање завршног испита на крају основног образовања. Рецезент сам  уџбеника Српски језик: радна свеска за пети разред ауторки Снежан Бабуновић и Мареле Манојловић, издавачке куће Едука.

Реализатор сам обука и семинара, предавач сам на конференцијама, трибинама, стручним скуповима, пројектима, међународним симпозијумима.

Добитник сам признања Најбољи наставник бивше Југославије, моја биографија се налази у Лексикону стваралаца предуниверзитетског образовања.

Добитник сам две друге награде на Међународном фестивалу луткарства основних школа за ауторски текст и  за ауторску лутку. Након чега сам имала прилику да будем председник жирија на Међународном фестивалу луткарстава основних школа.

У Гимназију „Светозар Марковић“ задужена сам за драмску секцију. Водила сам калиграфску секцију чији су чланови били веома успешни на републичким и међународним такмичењима.

Зорица Николетић

Зорица Николетић

наставник рачунарства и информатике

Наставник рачунарства и информатике у Гимназији „Светозар Марковић“ од 1989.године.

Педагошки саветник од 12.03.2019. године

Процес кроз који сам пролазила током стицања звања педагошког саветника је био веома захтеван, за мене је био изазов (сматрала сам да испуњавам потребне предуслове) и највеће професионално искуство до тада. Њему је претходило скоро тридесетогодишње  радно искуство у Гимназији „Светозар Марковић“ у Новом Саду. Бројни семинари, стручна предавања, конференције, такмичења, пројекти, манифестације, сарадње, истраживања, осам година рада као помоћник директора за наставу, пет пута ментор младим колегема, пет генерација старешинства. Пуно рада, лепих тренутака, успешних младих људи…

Велику подршку сам добила од директорке, Татјане Вукадиновић, својих колега, као и од ученика.

Посебно искуство је била сарадња са просветном саветницом. Све то ме је као наставника оснажило. Схватила сам суштину свога позива и шта су приоритети. Данас о свакој наставној теми пуно размишљам и трудим се да је реализујем ка исходима учења и развоју компетенција ученика. Укључујем ученике на различите начине: кроз пројектну, сарадничку, он-лајн наставу, од којих с обзиром на предмет који предајем могу доста да сазнам и научим. Сматрам да свој посао данас обављам добро, наставићу тако, а напредовање у звању ме на то и обавезује.