Датум Предмет Професор Назив активности Врста активности Одељења 7,8,9.11.2018. Уметност и дизајн Сандра Антић Израда иницијала Ликовна радионица I10, I3, I25 6.11.2018. Српски језик и књижевност Марија Бјељац Ученици реализују час „Еп о Гилгамешу“   I7...