021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Njegoš utca 22, Újvidék

Szülők tanácsa

A szülői tanács hatásköre

1) a tanulók szülei, illetve más törvényes képviselői közül képviselőt javasol az iskolai igazgatási szervébe;

2) saját képviselőt javasol az intézmény valamennyi kötelező csapatába;

3) részt vesz a választható tartalmak javaslátának és a tankönyvek kiválasztásának eljárásában;

4) megvitatja az iskolai program, a fejlesztési terv, az éves munkaterv javaslatát;

5) megvitatja az oktatási és nevelési programok, a fejlesztési tervek és az éves iskolai tervek érvényesítéséről, a külső értékelésről, az önértékelésről, a záróvizsgáról, a nemzeti és nemzetközi tesztelési eredményekről és az oktató-nevelő munka minőségének biztosítására és előmozdítására irányuló intézkedések végrehajtásáról szóló jelentéseket; 

6) megvitatja az adományokból és az intézmény kibővített tevékenységéből megteremtett eszközök felhasználásának rendeltetését;

7) az igazgatási szervnek javasolja a diákszövetkezet munkájával és a szülőktől, illetve más törvényes képviselőtől begyűjtött eszközök felhasználásának rendeltetését;

8) megvitatja és figyelemmel kíséri az intézmény működési feltételeit, a gyermekek és a tanulók fejlődésének és tanulásának, biztonságának és védelmének feltételeit;

9) részt vesz a tanulók védelmére és biztonságára vonatkozó intézkedések, módszerek és eljárások előírásának eljárásában az intézményben való tartózkodás és az intézmény által szervezett tevékenységek folyamán;

10) jóváhagyja a tanulmányi kirándulások programjait és megszervezésüket, továbbá megvitatja a megvalósításukra vonatkozó jelentést;

11) elnököt és helyettest javasol a községi szülői tanácsba; 

12) megvitatja az alapszabályban megállapított egyéb kérdéseket is.