021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Njegoš utca 22, Újvidék

Igazgatónő

Татјана Вукадиновић

дипломирани филозоф

Биографија

Татјана Вукадиновић ступила је на дужност директора Гимназије „Светозар Марковић“ 13. 09. 2006. године.  Била је ученица Карловачке гимназије у  којој је матурирала (културолошки смер). Филозофски факултет, одсек филозофија завршила је у Београду  1988. године, као један од најуспешнијих студената (просечна оцена 9,35). Филозофију, логику, марксизам и социологију предавала у Карловачкој гимназији, а потом филозофију у Електротехничкој школи и Економској школи у Новом Саду. Краће време радила као  сарадник /приправник на Филозофском факултету у Београду пре сталног запослења у Гимназији „Светозар Марковић” 1993. године.

 • Коаутор међународног пројекта Sholing Philosophy – Why and how? (2000/01. 2001/02. године, Open society RSS /  Праг)
 • На челу првог Школског развојног тима креирала први Развојни план Гимназије 2002. године, у оквиру којег је организовала више методичких и стручних семинара у школи, са којим је почео процес реформе на школском нивоу
 • Водитељ семинара Philosophy for childern /Филозофија за децу 2004. године
 • Обављала менторски рад са студентима одсека за филозофију  Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду од 1996. до 2006. године
 • Учествовала на међународној конференцији  Embracing Diversity through Education  – Тирана новембар 2013.године
 • Учествовала на међународној конференцији Creativity and Innovation- Париз, јул 2014.године
 • Учествовала у међународној конференцији „Политике и пракса инклузивног образовања у Југоисточној Европи“.
 • У оквиру обележавања  Јубилеја 50.година постојања и рад Гимназије приредила Алманах  Дневник без прозивника
 • У оквиру Српског филозофског друштва  председница Секције новосадских професора филозофије
 • Активно реализује и води акредитовани програм стручног усавршавања „Социологија у савременој образовној пракси“
 • Заједно са својим колективом ради на унапређењу, побољшању и хуманизовању свих сегмената школског живота у Гимназији „Светозар Марковић”.

Учешће у пројектима:

» Regional Support inclusive Education  Савет Европе и Министарство просвете, науке и технолошког развоја

» „Учешће родитеља мањинских група у раду школе“

» „Подршка развоју људског капитала и  истраживању – развој општег образовања и људског капитала” („Развионица”)