021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Njegoš utca 22, Újvidék

Rendkívüli tanulók

Ученици који желе да заврше Гимназију општег типа, а из неког разлога нису у могућности да похађају наставу редовно, имају прилику да у Гимназији ”Светозар Марковић” стекну статус ванредног ученика. Најчешће су то редовни ученици Балетске или Музичке школе, или они који имају озбиљнији ангажман у области спорта, али су то и ученици који нису завршили школовање са својом генерацијом, у редовном року, па школу могу завршити једино као ванредни ученици.

У Гимназији се школује до двадесет ученика, који се уписују на ванредно школовање почетком септембра. Они треба да положе испите из свих обавезних предмета, једног изборног предмета, и два изборна програма у оним разредима у којима су ти програми уведени. Полагање испита се организује у последњој недељи парног месеца, а ученик је у обавези да почетком непарног месеца пријави испите које ће полагати у предстојећем испитном року. На основу пријаве, ученик се упућује да се за сваки пријављени предмет обрати једном наставнику предметне наставе који ће му пружити неопходне консултације и припрему за полагање испита, и који ће га усмеравати кроз истраживачки пројекат, како је то предвиђено новим програмом наставе и учења. Ванредним ученицима је, такође, омогућено да присуствују редовној настави, уколико им је то потребно и када имају времена. Испити се полажу пред комисијом од три члана, а поједини предмети, као што су Српски језик и књижевност, Мађарски језик и књижевност, Математика, и страни језици, се полажу из два дела, писмено и усмено. Оном ученику који редовно похађа Балетску или Музичку школу и тамо стекне оцене из предмета који се похађају и у Гимназији са истим програмом наставе и учења и истим фондом часова, те оцене ће се признати, и као ванредни ученик неће требати да полаже испите из њих.

У случају да се догоди да ученик не положи све испите до почетка следеће школске године, неопходно је да почетком септембра обнови годину, а следећи разред може уписати тек када положи преостале испите, у септембру наредне школске године. По завршетку сваког разреда, и после положеног матурског испита, успех ванредног ученика се верификује на Наставничком већу, а након тога му се издаје одговарајуће сведочанство и диплома.  

Помоћник директора за наставу

Драгана Добромиров

  Обавештења

  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

          Мина Предојевић Iв МАТЕМАТИКА   1.      Радослав Божић 2.      Сандра Томашевић 3.      Катарина Врећа ПИСМЕНИ 24.02.2020. у 1420h УСМЕНИ 25.02.2020. у 1000h ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ   27.02.2020. у 1555h 1.      Катарина Зељковић...

  ФЕБРУАРСКИ РОК – ПОСЕБАН ТЕРМИН АЛЕКСА ЖИКИЋ IIIв

  ФЕБРУАРСКИ РОК – ПОСЕБАН ТЕРМИН АЛЕКСА ЖИКИЋ IIIв

            Алекса Жикић IIIв      СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ   1.      Бранка Букарица 2.      Јелена Давидовић 3.      Драгана Добромиров ПИСМЕНИ             02.03.2020. у 1000h УСМЕНИ             04.03.2020. у 1000h БИОЛОГИЈА  ...

  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

        Мина Предојевић  Iв МАТЕМАТИКА   1.      Радослав Божић 2.      Сандра Томашевић 3.      Катарина Врећа ПИСМЕНИ 17.12.2019. у 1100h УСМЕНИ 20.12.2019. у 1100h БИОЛОГИЈА   18.12.2019. у 1420h 1.      Ружица Петровић 2.      Хелена Гергељ 3.     ...

  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

  Ана Тишма IIв ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК   1.      Тамара Деспотовић - Ћурчић 2.      Татјана Божовић 3.      Драгана Добромиров ПИСМЕНИ 21.10.2019. у 1100ч УСМЕНИ              28.10.2019. у 1510ч ГЕОГРАФИЈА 22.10.2019. у 910ч   1.      Катарина Врећа 2.      Теодор Чичевски...

  ОКТОБАРСКИ РОК – ПОСЕБАН ТЕРМИН АЛЕКСА ЖИКИЋ IIIв

  ОКТОБАРСКИ РОК – ПОСЕБАН ТЕРМИН АЛЕКСА ЖИКИЋ IIIв

  Предмет Термин Комисија     ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК     ПИСМЕНИ  04.10. у 1000h   1. Сандра Марковић 2. Јелена Кеча 3. Неда Носовић УСМЕНИ 08.10. у 1930h     ФИЛОЗОФИЈА     07.10.2019.  у 1100h   1. Драгана Добромиров 2. Александар Крстић 3. Драгана Бајатовић     ФИЗИЧКО...