021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Njegoš utca 22, Újvidék

Diákparlament

План рада Ученичког парламента

Формално конституисана ученичка организација у гимназији „Светозар Марковић“ је Ученички парламент. Чине га по два представника ученика из сваког одељења, укупно 72. Ученички парламент је конституисан 2004. године. Радом Ученичког парламента координирају директор Татјана Вукадиновић и Јована Јоцић, психолог у сарадњи са председником УП Јованом Ђорђићем, учеником IV5 и члановима УП.

СЕПТЕМБАР:

 • Израда Годишњег плана рада УП разредима,
 • Избор представника одељења у сарадњи са одељенским старешинама
 • Упућивање  чланова у Пословник о раду
 • Избор председника УП

ОКТОБАР:

 • Израда план сарадње са Гимназијом „Франц Прешерн“ из Крања
 • Конституисање органа и одбора ученичког парламента
 • Формирање волонтерског тима школе

НОВЕМБАР:

 • Заједничка седница са ученицима из Гимназије „Франц Прешерн“ из Крања
 • Активан однос на побољшању услова за ученике
 • План унапређења доприноса УП на пољу интеркултуралности – оснаживање ангажмана представника мађарских одељења

ДЕЦЕМБАР:

 • Обележавање значајних датума у календару људских права
 • Допринос парламента у предновогодишњим манифестацијам: јачање сарадње са ученицима који похађају одељења на мађарском језику
 • Евалуација полугодишњег рада УП

ЈАНУАР:

 • Подршка у обележавању Дана Светог Саве – Школска слава
 • Наставак сарање са Тимом за превенцију ризичних облика понашања ученика: вршњачки едукатори у посети парламенту
 • Припреме за дочек деце из Словеније

ФЕБРУАР:

 • Ојачавање срадње парламета са школским секцијама
 • Посета градским манифестацијама  Организовање хуманитарне акције
 • Активна подела послова и задузења у организацији посете делегације из Словеније

МАРТ:

 • Припрема за презентовање парламента у оквиру Дана школе и Дана отворених врата
 • Реализација плана и распореда послова у оквиру школских манифестација
 • Повезивање УП са ученичким институцијама других школа
 • Сарадња са школим Тимовима

АПРИЛ:

 • Трибина Тима за превенцију ризичних облика понашања уз подршку Ученичког парламента
 • Хуманитарне фондације у гостима код УП
 • Посета УП Скупштини града Новог Сада
 • Седница на отвореном простору на некој од посебних локација града

МАЈ:

 • Oсмишљавање испраћаја матураната од стране Ученичког парламента
 • Фотографисање чланова парламента

ЈУН:

 • Свечана завршна седница са уручивањем захвалница заслужним члановима УП

Напомена: У току школске године дозвољене су измене у раду Ученичког парламента на иницијативу чланова или запослених у школи у циљу сврсисходнијег деловања УП у школи и широј друштвеној заједници.

Лука Радосављевић IV2, председник УП

Јована Јоцић, психолог

Координатор рада УП

Дешавања

A DIÁKPARLAMENT TANÁCSA: HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A VÍRUSTÓL?

A DIÁKPARLAMENT TANÁCSA: HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A VÍRUSTÓL?

КАКО СЕ ЗАШТИТИ ОД ВИРУСА? МЕРЕ ЗАШТИТЕ: Појачајте хигијену руку: Перите руке око 20 секунди топлом водом или користите гел за дезинфиковање. Кашљите и кијајте у папирне марамице. Избегавајте додиривање очију, носа и усана неопраним рукама. Избегавајте близак контакт...

Годишњи извештај о раду Ученичког парламента – школска 2018/2019. год.

Годишњи извештај о раду Ученичког парламента – школска 2018/2019. год.

У школској 2018/2019. години Ученички парламент наше гимназије реализовао је активности  предвиђене Годишњим планом рада Ученичког парламента и реализовао активности које су у складу са циљевима Развојног плана школе(у даљем тексту УП) СЕПТЕМБАР Израда Годишњег плана...