021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Njegoš utca 22, Újvidék

План пројектне наставе за школску 2018/2019. год.

Szerző: Гимназија

Megjelent: 1. szeptember 2018.
Српски језик и књижевност
Бјељац Марија
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Јавни говорници Од 19.09. до 31.10. ЈМК I7
Јавни говорници Од 19.09. до 31.10. ЈМК I4
„Доротеј“ Добрило Ненадић Четврта недеља октобра Српски језик и књижевност I7
„Доротеј“ Добрило Ненадић Прва недеља новембра Српски језик и књижевност I8
Трећи миленијум презентовање резултата 24.05.2019. (од краја марта до средине маја) Српски језик и књижевност, ЈМК, Биологија I7
Трећи миленијум презентовање резултата 8.06.2019.(од краја марта до средине маја) Српски језик и књижевност, ЈМК, Биологија I8
Бошковић Томић Драгана
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Творба речи Окт/нов. 2018. Српски језик и књижевност III2, III3
Језици у свету Нов. 2018. Српски језик и књижевност I2, I3
Ризница српске народне књиж. Март 2019. Српски језик и књижевност I2, I3
 Познати Војвођани (српски и мађарски) Март/април Српски језик и књижевност и Српски као нематерњи III2, III1
Живанчев Ивана
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Речник придева 13-20 априла Српски језик и књижевност IV2, IV4
Маричић Милена
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Богови и митови старог века Новембар 2018. Српски језик и књижевност I9, I10
Тројански рат у стрипу Новембар 2018. Српски језик и књижевност I10
Лоза Немањића у српској историји и књижевности Март 2019. Српски језик и књижевност I9, I10
Утицај друштвених мрежа на свакодневни живот Октобар 2018. ЈМК I3, I8, I10
Слика детета у медијима Децембар 2018. ЈМК I3, I8, I10
Слика жене у медијима Март 2019. ЈМК I3, I8, I10
Култура нашег друштва Мај/јун 2019. ЈМК I3, I8, I10
Симовљевић Милка
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Јавни говорници Новембар,2018. ЈМК I2, I6
Медији, утицај медија Април-мај,2019. ЈМК I2, I6
Давидовић Јелена
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Функционални стилови децембар српски језик и књижевност II2, II5
Променљиве врсте речи март српски језик и књижевност II2, II5
Антић Сандра
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Познати говорници данашњице/некад и сад Током новембра ЈМК I5, I9
Креирање медијског садржаја (ЧАСОПИС, ФИЛМ) април-мај ЈМК I5, I9
Природа као инспирација   УД I25, I3, I10
Уметничко дело као инспирација – Човеково путовње, трупа Циркус де Солеи Током новембра УД I25, I3, I10
Модни стилови Јануар-фебруар УД I25, I3, I10
Позоришни бонтон Фебруар-април УД I25, I3, I10
Књижевност старог века Прва недеља новембра Српски језик и књижевност I5
Мађарски језик и књижевност
Ковач Шмит Едит
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Дописивање у пару на тему уметности 06-16. новембар 2018. Мађарски језик и књижевност – у оквиру теме сентиментализам II1
Симпозијум о уметности 19.12.2018. ЈМК I1
Гениус – радионица за ученике 31.01.2019. информатика-енглески језик – мађарски језик и књижевност II1, III1
Антологија песме песника из круга часописа „Њугат“ (Запад) Фебруар 2019. Мађарски језик и књижевност III1
Флипбук (flipbook) – на тему романтизам у Европи Март 2019. Мађарски језик и књижевност II1
Медија и наш живот (креирање медијских порука) – ученичка конференција Мај 2019. ЈМК I1
Страни језици
Енглески језик
ВујковићБуквин Драгана
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
William Blake-Competition Октобар-новембар 2018. Енглески језик I5,6,10
Вучковић Данка
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
33 Inventions Тhat Changed the World 1. полугодиште Енглески језик I7
Novi Sad- the Capital of Youth and Culture- Film 1.полугодиште Енглески језик III3
Halloween Workshop 1.полугодиште Енглески језик III5
Заварго Шарвари Беатрикс
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Такмичење у Квизу применом апликације Сократив (У оквиру такмичења „Гениус“ ) 31.01 2019. Енглески језик, мађарски језик и информатика I1, II1, III1
Кеча Јелена
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Лондон као светска метропола Јануар 2019. Енглески језик II7, II8, II9
Марковић Сандра
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Street Art јануар, 2019 енглески језик I8, I9
Меденица Љуботина Драгана
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Изуми Октобар Енглески  језик I2, I3, I4
Немачки језик
Коцкаревић Оља
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Meine Stadt Novi Sad Април, maj немачки језик IV7, IV8
Цикора Агота
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Meine Schule Децембар-јануар Немачки језик I1 , I6
Француски језик
ДеспотовићЋурчић Тамара
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Ars longa, vita brevis ! Фебруар-март Француски језик,

драмска секција

I2, I5, I10
Мартин сан, интерактивна представа Септембар-јун Драмска секција I2
Чолак Ото
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Један дан у Риму Мај 2019 Латински језик I1,3
Француски у Новом Саду Мај 2019 Француски језик I3,5
Руски језик
Самарџић Љиљана
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Кто это, что это? септембар Руски језик I9
Где ты живешь? новембар Руски језик I9
Семья октобар Руски језик I5
Спорт март Руски језик I5
Стихи Есенина, Пушкина… мај Руски језик IV5
Латински језик
Божовић Татјана
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Путевима Римљана Новембар 2018. Латински језик I6,7,8,9
Како су Римлјани писали историју Новембар- децембар 2018. Латински језик II4,5,7,8,9
Хуманистичке науке
Устав и права грађана
Ковач Катарина
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
„Безбедност од А до Ш“ Новембар, децембар, јануар Грађанско васпитање 1 I2, I3, I4, I5, I7, I8, I9
Истраживање у социологији Новембар, децембар Социологија IV9
Суд у Стразбуру април Устав и права грађана IV2, IV4, IV9
Психологија
Арађански Рајков Љиљана
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Утицај емоција на биљке октобар 2018. психологија, биологија II6, II7
Квиз из психологије Децембар 2018. Психологија, информатика, унапређивање свих међупредметних компетенција II6, II7
Перишић Гашпар Тереза
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
НЕ насилном екстремизму –ДА интеркултуралности Фебр./Март   2 ученице Сара Бабић и Уна Лукић
Историја и географија
Историја
Глуховић Васић Сања
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
100 година од присједињења ВојводинеКраљевини Србији новембар историја IV4,7,8,9
Сремска Митровица октобар историја IV4,5,7

II3,4,9

Илић Николић Драгица
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Праисторија на тлу Балкана септембар историја I5,6,7,8
Каква су то времена била децембар историја I5,6,7,8
Мозаик античке културе јун историја I5,6,7,8
Моја улица ,мој крај октобар историја II5,6,7,8
Дворци Војводине

изложба

април историја II5,6,7,8
Срби у Војводини,

изложба

јануар -II- IV2,3
Велике љубави ,великих људи

Пројекција филма

фебруар -II- IV2,3
Династија Петровић-Његош

изложба

септембар -II- IV2
Велике љубави,великих људи

изложба

септембар -II- IV3
Поповић Александра
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Србија и свет 1804-1815 Октобар-мај Историја

Међупредметна корелација:

Рачунарство и информатика, српски језик и књижевност, енглески, француски, руски језик, ликовна и музичка уметност, биологија, физика, хемија

III2,3,4,5,8,9
Дуго путовање кроз праисторију Септембар-октобар Историја

Међупредметна корелација:

Рачунарство и информатика, ликовна уметност,

Уметност и дизајн

I2,3,4,9
Да сам ја Хамураби Новембар-децембар историја I2,3,4,9
Интервју са познатим личностима Старог века Децембар-јун Историја

Међупредметна корелација:

Српски језик и књижетност, рачунарство и информатика

 

I2,3,4,9
Речник појмова и термина Старог века Септембар-јун Историја

Међупредметна корелација:

Латински језик, српски језик и књижевност, рачунарство и информатика,

Ликовна уметност

Уметност и дизајн

I2,3,4,9
Мађарско-српске културне везе Март-јун

(пројекта још није завршен)

Историја

Међупредметна корелација:

српски језик и књижевност, српски као нематерњи језик

рачунарство и информатика

III1, III2
Династије Карађорђевић и Обреновић Март 2019. Историја

Међупредметна корелација:

Српски језик и књижевност,

Рачунарство и информатика

 

 
Јокић Данијела
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Праисторија октобар историја I10
Тројански рат  кроз стрип децембар историја I10
Култура старог века јун историја I10
Кафана – центар политичког живота Срба новембар историја III6, III7
Срби у Јужној Угарској мај историја III6, III7
Географија
Чичевски Теодор
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Загађење ваздуха у Србији Март-Мај Географија I1
Загађење ваздуха у Србији Март-Мај Географија I10
Врећа Катарина
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
“Брини о ваздуху пре него што га угледаш” новембар – децембар Примењене науке I2, I4
“Мој бицикл” новембар – децембар Образовање за одрживи развој I5,9,I7, I8
“Стене и минерали у свакодневном животу” Новембар Географија I2,3,4,5,9,
” Природа и друштво” Мај Географија I2,3,4,5,9,
Рончевић Мирјана
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Вулкани Новембар Географија  I6,7,8
Спољашње силе Јануар-Фебруар Географија I6,7,8
Биологија
Новевски Ксенија
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Утицај биологије на свакодневни живот Од 10.09.2018. до 20.09.2018. биологија I6, I7, I8, I10
Утицај биологије на развој технологије Од 10.09.2018. до 20.09.2018. биологија I6, I7, I8, I10
Чудновати живот бескичмењака Од 03.12.2018. до 15.12.2018. Биологија II, II
Еволуција – значај, теорија, суштина Од 04.06.2019. до 21.06.2019. Биологија I6, I7, I8, I10
Модели ћелија од рециклираног материјала Од 04.06.2019. до 21.06.2019. Биологија, ликовно I6, I10
Трећи миленијум Од 01.03.2019. до 20.05.2019. Биологија; Српски језик и књижевност; Језик,медији и култура I7, I8
Хумани геном – заначај истраживања, могућности (зло)употребе знања Од 29.11.2018. до 21.12.2018. Биологија IV6
Милица Гајић
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
„Брини о ваздуху пре него што га угледаш“ 15. јануар- 21. јун Примењене науке I2, I4
„Мој бицикл“ 15. јануар-21. јун Образовање за одрживи развој I5/9, I3/8, I7
“Стање животне средине“ 12.март-26. март Примењене науке I2, I4
„Како наша школа може постати одржива?“ 07. март-28. март Образовање за одрживи развој I5/9, I3/8, I7
Петровић Ружица
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Како сачувати здравље Новембар 2018 биологија I2, I3, I4, I5, I9
Штетност дуванског дима Јануар 2019 биологија III2, III3, III4
Утицај стреса на здравље Март 2019 биологија III2, III6
Математика
Костић Зорана
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Платонова тела Новембар Математика I8,9,10, III8,9
Дејановић Љубица
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Експоненцијална функција фебруар 2019. математика и информатика II5,6
Чорба Ребека
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Платонова тела 5-9.11.2018. математика II1, III1
Златни пресек Јун 2019 математика I1, I6
Стојановић Анита
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Платонова тела новембар математика II2,3,7,IV5,7
Математички календар мај математика II3,7
Статистика мај математика IV5,7
Божић Радослав
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Платонова тела 5-8.11.2018. Математика II8, II9
Томашевић Сандра
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Mатематички часопис септембар 2018. математика и информатика I4,5,7
Математика свуда око нас – плакат октобар 2018. математика, ликовна култура I4,5,7
Операције са приближним бројевима октобар 2018. математика I4,5,7
Математика свуда око нас оком фоторепортера децембар 2018. математика I4,5,7
Изометријске трансформације март 2019. математика, ликовна култура, информатика I4,5,7
Увод у статистику април 2019. математика и информатика I4,5,7
Физика
Беквалац Гордана
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Динамика свугде око нас 2. недеља децембра 2018. физика I 3,6,7,8,9
Кад се додирнемо трење 3. недеља октобра 2018. физика I 3,6,7,8,9
Ја волим да се претварам ! (механичка енергија) 4. недеља маја и 1. недеља јуна 2019. физика I 3,6,7,8,9
Од кварка до свемира мај 2019. физика IV 2,3,4,5
Ридановић Светлана
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Брзо, брже, најбрже Октобар 2018. физика I2,4,5
Електромагнетни таласи Март 2019. Физика III8,9
Геометријска оптика и њена примена Мај/јун 2019. Физика III8,9
Кретање тела у пољу Земљине теже- примена у спорту Април 2019. Физика I2,4,5
Хемија
Љубовић Ивана
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Знање је пола здравља Новембар 2018. Јануар, март 2019. хемија IV3, IV4, IV7, IV8
Новаковић Љиљана
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Хемија у мом и твом живпту 5-15.09.2018. Хемија I2, I3, I4, I5
Неорганска једињења у служби човека 1.10.2018.до 20.06.2019. Хемија II2, II3
Перић Сања
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Брини о ваздуху пре него што га угледаш Октобар, новембар примењене науке I3, I5, I6, I8, I9
Мој пројекат фебруар, март, април, мај, јун примењене науке I3, I5, I6, I8, I9
Периодни систем елемената фебруар хемија I10
Полимери фебруар хемија III6, III2
Милашин Јелена
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Хемија у тањиру и средствима за чишћење 05.-11.09.2018. хемија I6, I7, I8, I9
Агрегатна стања материје 18.,19.09.2018. хемија I6, I7, I8, I9
Накит од кристала Март, април 2019. хемија I6, I7, I8, I9
Планета у пластичној амбалажи Децембар 2018. хемија III3, III4, III5,

III7, III8, III9

Алкохол и алкохолизам Фебруар 2019. хемија III3, III4, III5,

III7, III8, III9

Рачунарство и информатика
Велишек Клара
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Утицај рачунара на здравље 31.01.2019. Рачунарство и информатика, енглески језик, мађарски језик I1, II1, III1
Квиз такмичења 5 – 15.11.2018 Рачунарство и информатика I1, I8, I9, I10
Израда флајера, плаката, презентације за представљање наше школе 21.09.2018. Рачунарство и информатика, енглески језик, мађарски језик, ликовна култура II1, III1
Миливојевић Милан
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Примена програмирања у изради лед рекламе Фебруар-март Рачунарство и информатика I2, I3,I6
Николетић Зорица
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
„ИКТ“ Септембар 2018. Рачунарство и информатика I2, I3, I4
„Оптимална конфигурација рачунара у зависности од намене и финансијских могућности“

 

Децембар 2018. Рачунарство и информатика I2, I3, I4
Office 365 – рад са дигиталним документима Јануар 2019. Рачунарство и информатика I2, I3, I4
Напредно коришћење интернета Април 2019. Рачунарство и информатика II4, II5, II6, II7, II8, II9
Петровић Зоран
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Квиз такмичења 5 – 15.11.2018 Рачунарство и информатика I4, I5, I6, I7, I8
Гламочић Јадранка
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Пројектна настава „ Учите програмирање да добијете посао“, у оквиру међународног пројекта Мeet and  code јануар 2019. Рачунарство и информатика I9, I10
Уметности
Музичка култура
Видец Ева
Назив пројекта Време реализације предмет одељења
Ренесанса и хуманизам новембар Музичка култура I1
Ликовна култура
Сенти Лила
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Инспирација уметночког дела- Српски сликари 13.12.2018.

Посета изложбе -Збирка Павле Бељанског, Реализација изложбе од ученичке радове

Ликовна култура I1
Физичко васпитање
Вељковић Татјана
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Исхрана у спорту 1.недеља новембра Физички и здравствено васпитање I10
Каменковић Олга
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Безбедност на часу физичког и здравственог васпитања Новембар 2018. Физичко и здравствено васпитање I1, I2
Kијановић Миодраг
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Физичко вежбање у адолесцентном добу Новембар 2018. Физичко и здравствено васпитање I8
Најчешће спортске повреде у одбојци Новембар 2018. Физичко и здравствено васпитање I9
Мадић Ђорђе
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
Повреда колена код спортиста Октобар Физичко и здраствено васпитање I3, I4, I5, I6, I7
Бокс (племенита вештина данашњице) Децембар Физичко и здраствено васпитање I3, I4, I5, I6, I7
Спортско срце Фебруар Физичко и здраствено васпитање I3, I4, I5, I6, I7
Повреде скочног зглоба код спортиста Април Физичко и здраствено васпитање I3, I4, I5, I6, I7
Образовање за одрживи развој
Врећа Катарина / Гајић Милица
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
„Брини о ваздуху пре него што га угледаш“ 15. јануар- 21. јун Примењене науке I2, I4
„Мој бицикл“ 15. јануар-21. јун Образовање за одрживи развој I5/9, I3/8, I7
“Стање животне средине“ 12.март-26. март Примењене науке I2, I4
„Како наша школа може постати одржива?“ 07. март-28. март Образовање за одрживи развој I5/9, I3/8, I7
Примењене науке
Врећа Катарина / Гајић Милица
Назив пројекта Време реализације Предмет Одељења
„Брини о ваздуху пре него што га угледаш“ 15. јануар- 21. јун Примењене науке I2, I4
„Мој бицикл“ 15. јануар-21. јун Образовање за одрживи развој I5/9, I3/8, I7
“Стање животне средине“ 12.март-26. март Примењене науке I2, I4
„Како наша школа може постати одржива?“ 07. март-28. март Образовање за одрживи развој I5/9, I3/8, I7
Megjelent a következő kategóriában: Projektoktatás
7

Nézd meg ezt is

ДНЕВНИК МОЈЕ ПОРОДИЦЕ

ДНЕВНИК МОЈЕ ПОРОДИЦЕ

И ова генерација матураната је добила задатак да историју о којој су учили годинама уназад сагледају на другачији начин. Требало је у онај општи историјски оквир који су добили кроз уџбенике уградити слике својих предака, њихових судбина и животних путева, испричати...