021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

Упис 2023/2024.

Упис ученика у први разред
Гимназије „Светозар Марковић“ Нови Сад
Школске 2023/2024. године

 

Упис ученика у први разред школске 2023/24. године ће се обавити у понедељак, 03.07.2023.  и у уторак, 04.07.2023. од 8.00 до 15.00 часова у библиотеци Гимназије.

Родитељи могу уписати своје дете на до сада уобичајен начин, доласком у школу и предајом докумената, или електронским путем, коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе.

Уколико се родитељ и дете определе за непосредан упис и дођу у школу, биће у могућности да се упознају са изборним програмима путем непосредне презентације од стране професора који ће их предавати. Такође,  дете ће тада моћи да упозна школски амбијент.

Приликом доласка у школу потребно је да родитељ и дете буду прикладно одевени, у складу са правилима одевања (нису прикладни: шорцеви, кратке сукње и хаљине, мајице са бретелама, папуче).

Потребно је да сваки ученик који је распоређен у нашу школу обави упис непосредно у школи или коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе.

 

Документи неопходни за упис:

  1. Пријава за упис (Пријава се добија и попуњава у Гимназији)
  2. Уверење о положеном завршном испиту
  3. Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
  4. Сведочанства последња три разреда основне школе

 

    Родитељи нису у обавези да приликом уписа поднесу:

  1. Извод из матичне књиге рођених
  2. Потврду о пребивалишту
  3. Уверење о испуњавању здравствених услова

 

Документи треба да буду оригинали или копије оверене од стране нотара.

ФОРМУЛАР ЗА УПИС 2023/2024.

 
Позивамо све који улазе у Гимназију да својим одевањем покажу однос поштовања према школи и запослениима у њој. 
Придржавајмо се правила одевања.