021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

Упис 2022/2023.

Упис се обавља у четвртак, 14.07.2022. год.  и у петак, 15.07.2022. год. од 0800до 1500ч. у библиотеци Гимназије.

     Родитељи могу уписати своје дете на до сада уобичајен начин, доласком у школу и предајом докумената, или електронским путем, коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе.

     Уколико се определе за непосредан упис и дођу у школу, биће у могућности да се упознају са изборним програмима путем непосредне презентације од стране професора који ће их предавати. Такође,  дете ће тада моћи да упозна школски амбијент.

Приликом доласка у школу на упис потребно је да родитељ и дете буду прикладно одевени, у складу са правилима одевања (нису прикладни: шорцеви, кратке сукње и хаљине, мајице са бретелама, папуче).

 

Документи неопходни за упис

 

 1. Пријава за упис (Пријава се добија и попуњава у Гимназији)
 2. Уверење о положеном завршном испиту
 3. Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
 4. Сведочанства последња три разреда основне школе

 

Родитељи нису у обавези да приликом уписа поднесу:

 1. Извод из матичне књиге рођених
 2. Потврду о пребивалишту
 3. Уверење о испуњавању здравствених услова

 

Документи треба да буду оригинали или копије оверене од стране нотара и остају у школи до краја школовања.

Кликом на изборни програм можете погледати презентацију где је дат кратак садржај изборног програма

 1. Језик, медији и култура        
 2. Образовање за одрживи развој
 3. Уметност и дизајн
 4.  Примењене науке               
 5.  Здравље и спорт