021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

Упис 2024/2025.

Упис ученика у први разред 

Гимназије „Светозар Марковић“ Нови Сад

Школске 2024/2025. године

 

     Упис ученика у први разред школске 2024/25. године ће се обавити у понедељак 01.07.2024.  и у уторак 02.07.2024. од 0800 до 1500 ч. у библиотеци Гимназије. 

     Родитељи могу уписати своје дете на до сада уобичајен начин доласком у школу и предајом докумената, или електронским путем коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправа. 

     Уколико се родитељ и дете определе за непосредан упис и дођу у школу, биће у могућности да се упознају са изборним програмима путем непосредне презентације од стране професора који ће их предавати. Такође,  дете ће тада моћи да упозна школски амбијент.

     Приликом доласка у школу потребно је да родитељ и дете буду прикладно одевени у складу са правилима одевања (нису прикладни: шорцеви, кратке сукње и хаљине, мајице са бретелама, папуче).

      Потребно је да сваки ученик који је распоређен у нашу школу обави упис непосредно у школи или коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправа. 

 

Документи неопходни за упис 

 
  1. Пријава за упис (Пријава се добија и попуњава у Гимназији)
  2. Уверење о положеном завршном испиту
  3. Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
  4. Сведочанства последња три разреда основне школе 
 

     Родитељи нису у обавези да приликом уписа поднесу:

  1. Извод из матичне књиге рођених
  2. Потврду о пребивалишту
  3. Уверење о испуњавању здравствених услова 
 

     Документи треба да буду оригинали или копије оверене од стране јавног бележника.

 

ФОРМУЛАР ЗА УПИС 2024/2025.

ФОРМУЛАР ЗА УПИС 2024/2025

 
Позивамо све који улазе у Гимназију да својим одевањем покажу однос поштовања према школи и запослениима у њој.
Придржавајмо се правила одевања.