021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

 Српски |  Magyar

Тим за самовредновање и квалитет рада школе

Тим за самовредновање и квалитет рада школе Драгана Бошковић Томић председник
Александра Поповић  
Зорана Костић  
   
Агота Цикора  
Сања Перић  
   
Милица Гајић  
Бранислава Црнојачки представник СР
  представници УП

 

Један од Тимова који постоје у нашој школи јесте и Тим за самовредновање и квалитет рада школе, чији задаци су да се стара о обезбеђивању и унапређивању квалитета васпитно-образовног рада спровођењем активности самовредновања и да развија методологију самовредновања у односу на стандарде квалитета рада установа, планирајући периодично и систематично области квалитета рада школе. То просто значи да Тим прати стање квалитета у шест области рада школе, а то су: Развојни план и школски програм, Настава и учење, Постигнућа ученика, Подршка ученицима, Етос и Руковођење и сходно уоченим слабим тачкама или просто, областима за побољшање, предлаже и спроводи активности не би ли се оне минимализовале или чак отклониле.

Као и сваки Тим у нашој школи, и овај тим се састоји од представника свих стручних већа, али и од два представника Ученичког парламента и једног родитеља из Савета родитеља, јер нам је важно да све интересне групе буду укључене, а наши планови и активности транспарентни. На почетку сваке школске године, у складу са Развојним планом школе, Тим саставља план радa, а у јуну подноси извештај Наставничком већу.

 

Треба напоменути да је самовредновање важан сегмент не само рада школе, него сваког од нас појединачно, јер осим што је законска обавеза, оно представља свест о сопственом и свеукупном раду и његовим резултатима. То је уједно и повратна информација и саморефлексија која нам конструктивно указује на то како да будемо још бољи.

 

Тим постоји од 2008. године, а тренутни чланови су: Драгана Бошковић (председник), Александра Поповић, Агота Цикора, Зорана Костић Томић, Милица Гајић, Лила Сенти и Теодор Чичевски.

 

Мејл адреса Тима: svetina.samovrednovanje@gmail.com

 

Драгана Бошковић

 

Дешавања

Nema pronađenih rezultata

Stranica koju ste tražili nije pronađena. Pokušajte da suzite pretragu, ili koristite navigaciju iznad kako biste pronašli objavu.