021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

Школа вежбаоница

Менторски рад са студентима у Гимназији „Светозар Марковић“ постоји годинама. Велики број студената Новосадског универзитета у Гимназији „Светозар Марковић“ обавља своју стучну праксу која је веома важна за будућег наставника.

У сваком послу је битно имати доброг ментора, али  у образовању  је то посебно важно. У Гимназији се то одувек знало, а добра прилика да се побољша менторски рад виђена је у пројекту Развионица „Подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала“.

На основу јавног позива Министарства просвете у школској 2012/2013. години и на основу претходног рада и показаних резултата, Гимназија је изабрана за школу Вежбаоницу – једну од 9 из Војводине и 41 из Србије. Током три године, колико је пројекат трајао, школа је материјално опремљена, сви наставници су прошли десетине сати обука, а тридесет наставника (дотадашњих ментора), као и оних који су то желели да постану, прошло је обуку за менторе.

Истраживање 2014.

У оквиру обуке за менторе урађено је Акционо истраживање „Компетенције наставника,  досадашњих ментора, у нашој школи за улогу ментора“.

Истраживањем се желело доћи до информација о тренутним компетенцијама наставника ментора у Гимназији.

На основу  добијених резултата планиране су будуће активности везане за јачање компетенција наставника ментора. Такође, истраживање је омогућило да су после обуке и других активности усмерених на јачање компетенција могли да се виде постигнути  резултати. За креирање анкете, коју су попуњавали студенти који су обављали стручну праксу у школи, коришћен је материјал са обуке. Анкетирано је 24 студената са различитих факултета. Истраживање је ушло у збирку добре праксе.

Мрежа школа вежбаоница

У оквиру пројекта формирана је Мрежа школа вежбаоница.

Једна од три групе била је Група за развој студентске праксе и развој ментора.

Гимназија „Светозар Марковић“ је координирала групом.

У току прва три месеца 2015. године урађена је анкета. Анкетирани су и студенти (136) и ментори (28) из пет школа вежбаоница у Војводини.

Истраживањем се желело доћи до информација о компетенцијама наставника ментора у школама из угла студента на пракси и из угла наставника ментора. Резултати су били веома занимљиви и често се нису слагала мишљења студената о раду ментора и наставника ментора о свом раду. Све то је утицало на бољи менторски рад.

Резултати су презентовани на конференији у Ректорату Универзитета у Новом Саду у априлу 2015. године.

На завршној конференцији пројекта Развионица (јун 2015. у Београду) Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду представио сарадњу са Гимназијом „Светозар Марковић“ из Новог Сада као пример добре праксе.

Тренутно стање у нашој школи

Пројекат Вежбаоница је после три године завршен.

Последњи састанак школа вежбаоница је одржан у септембру 2015. у Покрајинском секретаријату за образовање. У Гимназији се наставило са праћењем менторског рада. Референт за ученичка питања са координатором за менторски рад у школи води евиденцију о студентима,  а студенти на крају стручне праксе попуњавају анкету.

Подаци фебруар 2018.

Координатор за менторски рад је у оквиру интерног стручног усавршавања обрадио 44  анкете од краја пројекта до фебруара 2018. Дошло се до резултата који показују пораст менторских компетенција у Гимназији.

Припремила: Зорица Николетић