021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Аутор: Гимназија

Објављено: 19. фебруар 2020.
 

 

 

 

Мина Предојевић

МАТЕМАТИКА

 

1.      Радослав Божић

2.      Сандра Томашевић

3.      Катарина Врећа

ПИСМЕНИ

24.02.2020. у 1420h

УСМЕНИ
25.02.2020. у 1000h
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 

27.02.2020. у 1555h

1.      Катарина Зељковић

2.      Миодраг Кијановић

3.      Драгана Бајатовић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

 

28.02.2020. у 1600h

1.      Тамара Деспотовић Ћурчић

2.      Татјана Божовић

3.      Љиљана Арађански Рајков

 

 

 

 

Емилија

Суботин

IIв

МАТЕМАТИКА

 

1.      Сандра Томашевић

2.      Радослав Божић

3.      Катарина Врећа

ПИСМЕНИ

              24.02.2020. у 1150h

УСМЕНИ

 

                           25.02.2020. у 1000h

ПСИХОЛОГИЈА

 

26.02.2020. у 1100h

1.      Љиљана Арађански Рајков

2.      Тереза Перишић Гашпар

3.      Катарина Врећа

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

28.02.2020. у 1150h

1.      Маја Дринчић

2.      Ева Видец

3.      Драгана Бајатовић

 

 

 

Ана

Тишма

IIв

 

 

МАТЕМАТИКА

 

1.      Радослав Божић

2.      Сандра Томашевић

3.      Катарина Врећа

ПИСМЕНИ

              24.02.2020. у 1420h

 

УСМЕНИ

              25.02.2020. у 1000h

ПСИХОЛОГИЈА

 

26.02.2020. у 1100h

1.      Тереза Перишић Гашпар

2.      Љиљана Арађански Рајков

3.      Катарина Врећа

 

 

 

 

Кинга

Лакатош

IIIв

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

24.02.2020. у 1330h

1.      Беатрикс Заварго Шарвари

2.      Драгана Меденица Љуботина

3.      Драгана Добромиров

 

ФИЗИКА

 

27.02.2020. у 1755h

1.      Роберт Молнар

2.      Александар Рикало

3.      Драгана Бајатовић

 

 

 

 

 

Марко Поповић

IIIв

ХЕМИЈА

 

26.02.2020. у 0945h

1.      Сања Перић

2.      Мирјана Јанчић

3.      Љиљана Арађански Рајков

 

ИСТОРИЈА

 

28.02.2020. у 0955h

1.      Александра Поповић

2.      Драгица Илић Николић

3.      Драгана Бајатовић

 

 

 

 

 

КатаринаСавичић

IIIв

МАТЕМАТИКА

 

1.      Сандра Томашевић

2.      Радослав Божић

3.      Катарина Врећа

ПИСМЕНИ

                         24.02.2020. у 1150h

УСМЕНИ

                         25.02.2020. у 1000h

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

26.02.2020. у 1600h

1.      Маја Бандин

2.      Бранка Букарица

3.      Драгана Добромиров

 

 

 

 

 

Милан

Милинковић

IVв

ФИЛОЗОФИЈА

 

24.02.2020. у 1100h

1.      Александар Крстић

2.      Драгана Добромиров

3.      Драгана Бајатовић

ХЕМИЈА

27.02.2020. у 1600 h

1.      Ивана Љубовић

2.      Анико Фехер

3.      Драгана Бајатовић

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

 

28.02.2020. у 1600h

1.      Зорица Николетић

2.      Клара Велишек

3.      ЉиљанаАрађански Рајков

 

Помоћник директора за наставу

Драгана Добромиров

Објављено у категорији: Ванредно школовање
7

Погледајте још