021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

Помоћнице директорке

Драгана Добромиров

Помоћник директора за наставу

Образовање:

Дипломирани филозоф

Филозофски факултет – Одељење за филозофију, Универзитет у Београду

Професионално искуство у Гимназији:

Ради на радном месту наставника филозофије од школске 2009/2010. године, и обавља послове помоћника директора за наставу од школске 2018/2019. године.

Била је председник Стручног већа хуманистичких наука током четири године. Била је председник Тима за стручно усавршавање и професионални развој током две године. Водила је Дебатну секцију десет година, и припремала ученике за такмичење COGNITIA LIBERA, СОФија и Школско такмичење, за радове из области филозофије.

Учешће у пројектима:

 • У потрази за заједничким наслеђем
 • Недеља толеранције – Међу вама смо
 • Интеркултурално образовање у систему образовања у Србији
 • APREME – ITL

била је координатор школског пројекта;

У оквиру пројекта „Наставници као лидери промена“ водила је лични пројекат под називом „Професионална оријентација ученика: Презентација професије и рада родитеља кроз сопствени предузетнички подухват“;

Учествовала је на међународном скупу „Међународно наставничко вођство“

Стручно усавршавање:

 • Говор као простор мишљења и деловања – реторичке основе комуникативне заједнице
 • Ни црно ни бело – програм за рад са децом, младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност
 • Рад са даровитим ученицима
 • Мотивација и психолошки принципи учења
 • Развионица C4 – Менторство
 • Развионица C2
 • Асертивност – алтернатива насиљу
 • Унапређење наставничке професије за инклузивно, квалитетно и релевантно образовање (ATEPIE)
 • Унапређење рада образовно-васпитне установе на основу резултата истраживања
 • Психолошке кризне интервенције у васпитно–образовним установама
 • Самовредновање у функцији развоја школа / установа
 • Напредно учење у складу са стандардима OEBS –а
 • Сигурна школа – живимо без насиља
 • Филозофија са етиком – стручни семинари
 • Специјалистичке студије из области – Менаџмент људских ресурса (Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду)