021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

Рецитаторска секција

Извештај о раду рецитаторске секције – школска 2018/19. год.

Рецитаторска секција у овој шк. години се састала 30 пута, док смо припреме са такмичарима и програма за Светосавску академију организовали у посебним терминима (20 часова рада са такмичаркама и 20 часова припреме и увежбавања програма за Академију). Секцију су...