Чланови Тима за међупредметне компетенције  Драгица Илић Николић и Марија Бјељац организовале су  Недељу сарадње и комуникације у периоду од 10.12.2018. до 14.12.2018. током које су промовисане две међупредметне компетенције, сарадња и комуникација. У среду...