Дан Назив активности Носиоци Датум Време Место одржавања Понедељак предавање Јелена Зарић 25.3.2019. 18.00ч свечана сала радионица ученици 25.3.2019. 13.30ч свечана сала час немачког језика Агота Цикора ученици 25.3.2019. 7.час учионоца 16 Уторак предавање др Маја...