Raspored prezentacija po danima i link za događaj dostupan je na sajtu Univerziteta u Beogradu: www.bg.ac.rs<http://www.bg.ac.rs>