021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

Извештај о раду секције Млади библиотекари – школска 2018/19. год.

Аутор: Гимназија

Објављено: 14. јуна 2019.

Школска библиотека као место образовно-васпитне и информативне делатности школе је библиотека затвореног типа и служи само за потребе ученика и професора. Има површину од 112 м2 и смештена је у приземљу школе.Књижни фонд (публикације на српском, мађарском, енглеском, немачком, француском и руском језику) броји 22 862 јединица.

Радно време библиотеке је од 8.00ч до 19.00ч.

Основни задаци у раду школске библиотеке су:

 • набавка књига
 • обрада књига
 • коришћење књига од стране ученика, професора, сарадника школе стручне службе
 • омогућити професорима додатно усавршавање
 • обављање информационе библиотечке делатности

Основни циљеви у раду школске библиотеке:

 • развијати код ученика љубав према књизи и читању
 • подстицање самосталности у учењу код ученика
 • оспособљавање ученика за примену стечених знања
 • развијати код ученика културу коришћења књигом
 • развијати код ученика културу говора
 • развијати код ученика критичко мишљење
 • неговање интеркултуралности и поштовање различитости
 • холистички приступ свим корисницима библиотеке

Реализоване активности у наведеном пeриоду су презентоване кроз основне које укључују непосредан рад са корисницима  (ученици, професори), стручни рад са књигом и библиотечким фондом, сарадњу са другим библиотекама у граду, са Матичном библиотеком у Новом Саду, сарадња са другим културним и образовним институцијама у граду, рад на популаризацији  књиге,  административне и комерцијалне послове, рад на промоцији школе и културним активностима у оквиру библиотеке, рад на Web презентацији школе и информисању и маркетингу унутар школе и ван ње.

Од планираних активности приoритети су:

 1. класификација књига и ревизија* (уређивање фонда и расходовање дотрајалих примерака књига који нису за употребу, застареле и неактуелне публикације); програмска обрада књига по УДК систему (електронски каталог)
 2. набавка нових књига у складу са потребама и интересовањима корисника, могућностима школе у сарадњи са стручним активима, управом школе и издавачким кућама
 3. физичка обрада књига (печатирање, каталошки листић, обнова дотрајалих сигнатура на корици)
 4. вођење књиге инвентара
 5. вођење дневника рада
 6. присуствовање стручним састанцима и семинарима током школске године
 7. рад са ученицима на пројектима у којима школа учествује, координаторски послови
 8. представљање библиотеке ученицима првих разреда – час у библиотеци
 9. сарадња са предметним професорима – интердисциплинарни приступ у учењу

Рад на популаризацији школске библиотеке, рад на  промоцији књиге и развијању читалачких навика, обухватаће активности:

 • огранизовање књижевних вечери (промоција књига)
 • организовање трибина
 • организовање изложби
 • рад на маркетиншком материјалу који прати културна дешавања у библиотеци
 • вођење секције Млади библиотекари
 • креативне радионице са ученицима на одређену тему
 • информисање ученика о актуелним културним дешавањима манифестацијама, конкурсима и сл. путем огласне табле
 • информисање о дешавањима у школској библиотеци путем сајта школe**
 • обавештавање ученика о литерарним и другим конкурсима и пројектима
Месец реализације Врста активности Носилац Динамика
септембар Представљање школске библиотеке првим разредима Гимназије – час у библиотеци Сандра Антић

Марко Роквић

 

Током месеца септембра сви први разреди
Представљање секције на Омладинском радију Сандра Антић, секција Млади библиотекари 18.9.2019.
октобар Организација  предавања Дијане Радојковић на тему „Одговорност родитеља за успех/оцене ученика/детета“ Сандра Антић

 

31.10.2018.
новембар

 

Књижевно вече: Састанак Читалачког клуба Ја имам таленат, ауторски радови ученика, гости вечери ученици и професори средње школе „Коста Сусинов“ из Македоније Сандра Антић, секција Млади библиотекари, и други ученици Гимназије

 

01.11.2018.
децембар

 

Промоција књиге Драгане Бошковић -„Моћ фантастике“  Сандра Антић 11.12.2018.
јануар

 

 

Изложба: „Свети Сава“

Сандра Антић, секција Млади библиотекари 27.01.2018.
Припреме за организацију јубиларног 25. Школског позорја Сандра Антић и сарадници Четврта недеља у месецу
фебруар

 

Књижевно вече: Филип Грбић, роман „Прелест“ Сандра Антић и сарадници 12.02.2019.
Рад на организацији Школског позорја Сандра Антић и сарадници Прва половина месеца
март Суорганизаторски послови 22. Такмичења у беседништву Сандра Антић и Александар Крстић 02.03.2019.
април

 

Припреме за реализацију фестивала

25. Школско позорје

 

Сандра Антић и сарадници

 

Током месеца

мај  

Реализација фестивала

25. Школског позорја

 

Сандра Антић и сарадници

Организација  почиње објављивањем Конкурса крајем фебруара 2019. Након селекције и припреме Каталога Позорја и свих пропратних штампаних материјала и координаторских послова са сарадницима и медијима, фестивал ће се реализовати половином месеца маја 2019. године
јун

 

Уређење фонда библиотеке Сандра Антић,

Марко Роквић, секција Млади библиотекари

Током месеца

Библиотекари,

Сандра Антић и Марко Роквић

Објављено у категорији: Библиотечка секција
7

Погледајте још

Обележавање јубилеја – 130 година од рођења Џ.Р.Р. Толкина

Обележавање јубилеја – 130 година од рођења Џ.Р.Р. Толкина

Обележавање јубилеја – 130 година од рођења Џ.Р.Р. Толкина Чланице „БУК“ СЕКЦИЈЕ су уприличиле изложбу поводом јубилеја – 130 година од рођења Џ.Р.Р. Толкина. Истраживање података о животу и стваралаштву овог писца које прати и богат фото-материјал чини један део ове...

Прва награда за нашу ученицу на регионалном поетском конкурсу

Прва награда за нашу ученицу на регионалном поетском конкурсу

У петак, 21.10.2022. године у Народној библиотеци у Бечеју  поводом учешћа на региналноом поетском конкурсу под називом "Заједно" нашој ученици Ањи Љубинковић из IV5 уручена је 1. награда за песму под називом "Тврдичлук". Ања је поред дипломе освојила пехар као...