021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

Гимназија данас

Мисија Гимназије

У старом језгру Новог Сада у једном од најзнаменитијих школских здања, згради – споменику културе – подигнутој 1895. године у стилу историзма налази се Гимназија „Светозар Марковић“.  У  естетски обликованом и савремено опремљеном простору  одвија се наставни процес као и ваннаставне активности усмерене на давање оптималних подстицаја сваком ученику за његов свеукупан и хармоничан, како интелектуални, тако и емоционални и социјални развој.

Гимназија „Светозар Марковић“ је општег типа, а настава се одвија у девет одељења на српском и у једном одељењу на мађарском језику.

Својом садржајношћу, богатством и специфичностима Школски програм у функцији је оптималног развоја сваког ученика. Развијање  ученичких компетенција, како предметних, тако и међупредметних, подстицање  креативности и истраживачког рада приоритетни су циљеви рада.  У школи влада изузетно подстицајна, топла и хуманизована атмосфера за учење, рад и сарадњу.

Циљ нам је да током образовног и васпитног рада са ученицима развијамо одговорност, подстичемо креативност, иницијативу и самопоуздање. Сваком ученику у школи пружа се могућност да добије различите видове подршке  како би препознао своје таленте, открио до тада непознате могућности, те  стекао темељно опште  образовање и културу као основ за даље образовање на факултету.

Дух школе одликује интеркултуралност, висок степен солидарности и другарства. Постоји и инклузиван приступ развијен у високој мери.

Укљученост наше школе у реформске процесе пуним капацитетом, учешће у бројним пројектима, 100% оствареност стандарда квалтета рада школе потврђена највишом оценом на екстерном вредновању квалитета рада још током 2013. Године.

Такође, највиши индекс инклузивности (4,09)  у конкуренцији 49 школа у региону утврђен од стране Лондонске школе за економију (ЛСИ), само су неки од показатеља оног што чини мисију наше Гимназије у АПВојводини и Републици Србији.  Јединствени смо по томе што смо Гимназија од посебног значаја за образовање мађарске националне заједнице.

Пројектна настава је у нашој школи актуелност и одвија се у сарадњи са великим бројем установа у локалној заједници. Гимназија учестује у капиталним пројектима међународног карактера, који доносе бројне могућности, како за  стручно усавршавање и професионални развој наставника, тако и у области информационо-комуникационих технологија.

Током четворогодишњег школовања знатижељни ученици имају могућност да се укључе у неку од бројних школских  секција: Хор и оркестар,  Драмску, Новинарску, Историјско-географску, Драмску секцију на француском језику, Библиотечку, Рецитаторску, Реторичку, спортске секције (кошарка, одбојка, стони тенис, гимнастика, атлетика, фудбал…) информатичку  итд.

Више од две деценије трају манифестације: Дан школе, Светосавска академија, Такмичење у беседништву, Школско позорје, Гениус – истраживачка конференција за ученике као и учешће у Прозафесту.

Ученици имају прилику да у нашој школи захваљајући сарадњи са немачком амбасадом и Гете институтом полажу ДСД испит из немачког језика.

У школи активно ради Ученички парламент и кроз учешће у његовом раду, ученици доприносе квалитету школског живота и укупној атмосфери школе.

Поред обавезних језика – енглеског, француског, немачког и руског ученици имају могућност да  факултативно уче и кинески језик и корејски језик.

Међународна сарадња:  у школи постоји вишегодишња сарадња са Гимназијом „Етвеш Јожеф“ из Сегедина, Гимназијом „Франц Прешерн“ из Крања и Гимназијом „Никола Тесла“ из Будимпеште.

Опремљеност Гимназије: Гимназија располаже са двадесет и две учионице/кабинета; ученици имају на располагању квалитетан интернет приступ преко АМРЕС мреже који је могуће користити у учионицама за потребе наставе;  Библиотеку са богатим фондом (20.000 књига); Свечану салу у којој се одвијају школске манифестације и ваннаставне активности; сутеренске просторије намењене за допунски и додатни рад и активности секција; фискултурну салу и спортски терен.

Углед који данас има Гимназија „Светозар Марковић” стицан је у континуитету од 1963. године, а градили су га сви ученици који су похађали ову школу и сви професори који су у њој радили. Ипак, посебна заслуга припада  челним људима школе који су од самог почетка били и најодговорнији. Од оснивања до данас школа је имала осам директора: Светозар Грујић (1963–1964) професор српско–хрватског језика, Милан Вранић (1964–1971) професор историје, Богдан Влајковић (1972–1978) професор географије, Бранислав Ћеранић (1979–1983) професор математике, Душанка Сивачки (1983–1990) професор историје, Радомир Маровић (1990–2001) професор математике, Олга Крстић–Шешеља (2001–2006) професор физике, и од септембра 2006. године Татјана Вукадиновић, дипломирани филозоф.

Резултат нашег свеукупног деловања уз поштовање и подршку развоју  личности ученика и богатство пружених подстицаја јесте оспособљенст и одлична припремљеност наших ученика  за упис  на било коју студијску групу, како домаћих, тако и светских универзитета.