021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

Факултети – Београд

Аутор: Зоран Петровић

Објављено: 9. фебруара 2021.
7

Погледајте још

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

Државна  акредитована Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди са традицијом од преко 60 година уписује студенте - будуће васпитаче на следећа два акредитована програма за школску 2022/23: Струковни васпитач деце предшколског узраста Плаказ за...