021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

Сарадња са родитељима

Поштовани родитељи,

усаглашено васпитно деловање један је од кључних фактора за развој зреле и одговорне личности сваког ученика. Као што је важна усаглашеност васпитних утицаја унутар породице, тако је важно усаглашено деловање школе и породице.

У оквиру свеукупног образовног и васпитног рада школе и пружања потребне подршке сваком ученику, у нашој Гимназији посвећује се посебна пажња сарадњи са родитељима, односно старатељима ученика.

Индивидуални успех и владање ученика у школи прати одељењски старешина у сарадњи са предметним професорима.

Родитељ има могућност да непосредно разговара са одељењским старешином током термина предвиђеног на недељном нивоу за Пријем родитеља (табела је истакнута у подменију).

Уколико постоји потреба за разговором са предметним професором, такав разговор договара одељењски старешина и обавезно присуствује том разговору.

У рад се, на основу процене одељењског старешине, предметног професора, или на предлог родитеља укључује школски педагог, односно психолог.

Ако и даље нема помака у бављењу одређеном темом/проблемом заказује се разговор са директорком Гимназије.

Молимо Вас, поштовани родитељи да поштујете ову процедуру, јер је у досадашњем раду показала ефикасност.

Сарадња са родитељима не тиче се нужно само постигнућа ученика, него и других тема у вези са унапређењем квалитета рада школе. Родитељи могу да учествују у раду школских тимова, Активу за развојно планирање, у школским пројектима или другим активностима за општу добробит школске заједнице. Стручна предавања намењена другим родитељима, а тичу се умећа и улога родитеља имају нашој школи већ традицију више од десет година (Школа родитељства); представљање професија у контексту каријерног вођења и избора факултета у сарадњи са Ученичким парламентом као и разне друге форме ангажовања, за које сматрате да су смислене, прилика су да кроз добру сарадњу лакше стигнемо до заједничких циљева. Зато покажите иницијативу, дајте предлог и укључите се на свој особен начин у школски живот!