021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

Историја Гимназије

Гимназија ,,Светозар Марковић“ смештена је у самом језгру Новог Сада. Зидови ове импозантне грађевине сведоче о веома дугој традицији, историји и култури. Давне 1895. године саграђена је зграда у Његошевој 22 ,  у чијем здању се данас налази једна од четири новосадске гимназије.

Светозар Марковић, чије име носи Гимназија,  био je утицајни српски социјалистички мислилац , политичар, књижевни критичар, филозоф и публициста  с краја 19. века. За своје револуционарне идеје највеће присталице налазио је међу новосадском омладином, те се најчешће виђао управо са младим гимназијалцима.

Настанак и развој Гимназије ,,Светозар Марковић“ повезан је са историјатом осталих новосадских гимназија. Године  1945.  отворене су три гимназије: Мушка реална гимназија , Женска реална гимназија ( отпочела је са радом у Његошевој 22) и Мешовита реална гимназија.

Од тада до данас десиле су се бројне школске  реформе које нису заобишле ни новосадске гимназије.

Године 1952. формирана је   Прва виша мешовита гимназија ,,Светозар Марковић“. Школску 1952/1953 . уписало је 112 ученика , који су  били распоређени у  три одељења. Први директор се звао Новак Радовић.

Од 1952. до 1971. ,,Светина гимназија „ је претрпела бројне реформе у виду спајања и раздвајања са другим гимназијама. Пролазећи кроз низ реорганизација које су зависиле од законских аката и од честих измена наставних планова и програма, Гимназија ,,Светозар Марковић“ је прешла доста успешан пут развоја, на коме је својим временски кратким радом , заузела видно место међу већ постојећим средњошколским установама.

Године 1971. Гимназија се коначно сели на њену сталну адресу, Његошеву 22, у којој остаје до данашњих дана. Реновирана и обновљена зграда бивше основне школе, те године уселила је нову генерацију гимназијалаца који су, како се касније испоставило, велика имена у свету медицине, права и филозофије. У том периоду су заживеле многе културне и образовне секције и покренут је часопис ,,Гимназијалац“, који постоји и у данашњој савременој школи.

Нове промене ће се десити 1983. године , када је Гимназија поново реорганизована . Постаје Педагошка академија ООУР средња школа ,,Светозар Марковић“, где се поред заједничких основа уводи и усмерење просветне струке.

И када је коначно схваћено да експерименти у основном и средњем школству нису дали пројектоване резултате, враћено је традиционално четворогодишње стручно школовање и гимназијски програм.  Коначно 1990. године поново је основана као гимназија општег типа која траје и дан данас.

Циљ веома стручног, руководећег и наставног кадра је едукација гимназијалаца са најбољом могућом базом и припремом за даље школовање. Школу уписују ученици са добрим предзнањем, интелектуалним потенцијалом и психофизичким способностима, које ће у сарадњи са бројним професорима унапредити и  постићи завидне успехе на многобројним пољима. Бројне награде на општинским, покрајинским, републичким и савезним такмичењима сведоче о квалитету и високом нивоу образовања ове Гимназије. Гимназија је стварала, ствара и ствараће младе личности припремљене за даљи развој и напредак на одабраним факултетима. Гимназију тренутно похађа више од 1100 ученика, под диригентском палицом изузетно стрчног образовном кадра, што ову школу поставља у сам врх образовних институција у Републици Србији. Настава се одвија на два језика, српском и мађарском, у високо опремљеним кабинетима најновијом технологијом и надасве пријатном радном окружењу, што професорима и ученицима даје посебан елан, у циљу постизања врхунских резултата.

Шездесет пролећа Светине гимназије-документарни програм (преузето са RTV-a)

Ања Маринковић , II-6