Школски одбор

Састав Школског одбора

Школски одбор чине три представника локалне самоуправе, три представника родитеља и три представника запослених.

Школски одбор ће у 2015/16. радити у саставу:

Представници локалне самоуправе

      

Драгана Дојчиновић

      

Дејан Латиновић

      

Розалија Екрес

Представници родитеља

      

Ковина Завиша

      

Татјана Момчиловић

      

Ева Вукашиновић

Представници запослених

      

Љиљана Унковић

      

Клара Велишек

      

Катарина Глувић

У раду Школског одбора, као представник Ученичког парламента, Марко Јелисавац, ученик IV7 oдељења.