ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА

 

Гимназија је својом образовно-васпитном делатношћу обавезана на целисходну бригу за све циљне групе својих корисника. Отуда је потекла иницијација за додатни вид сарадње са родитељима наших ученика. Резултат тога била је реализација Школе родитељства која се успешно спроводи сваке године. Овим пројектом родитељи  стичу могућност да, поред едукације, размене лична искуства и тиме родитељску улогу учине сврсисходнијом.

Облици рада намењени родитељима су трибине, предавања, радионице.

Показало се праксом овог програма да је родитељима драгоцен сусрет са личностима афирисаним у својим областима рада, те ће се настојати да и током наредне школске 2010/11. год. то буду запажени стручњаци: еминентни психолози, психотерапеути и из сродних научних области који се баве проблематиком младих.

 

Тематика сусрета сваке године бива прилагођена потребама, односно прати друштвене промене и нове феномене .