Физичко васпитање

 

Председник Стручног већа:  Олга Каменковић

 

Чланови Стручног већа:

  1. Мадић Ђорђе
  2. Кијановић Миодраг
  3. Каменковић Олга
  4. Зељковић Катарина
  5. Катанић Милана
  6. Браовић Вишња