Ученици

plan_obrazovno-vaspitnog_rada_gimnazije.doc (106.5 KB)

 

Број ученика је 1109

 

Сваки разред има 9 одељења – 1 на мађарском и 8 на српском наставном језику.

 

Настава се одржава у две смене:

  • непарним радним недељама: непарни разреди - јутарња смена, парни разреди - поподневна смена
  • парарним радним недељама: парни разреди - јутарња смена, непарним разредима - поподневна смена