Укратко о школи

Најбоља школа није она која нам пружа пуно информација, већ она која наш живот усклађује са свеопштим постојањем. 

                                                                           Тагоре 

Гимназија „Светозар Марковић“ је гимназија општег типа, у којој се  настава одвија на српском и на мађарском језику. Планом уписа за 2015/16.годину предвиђено је 240 места за упис ученика на српском и 30 места за наставу на мађарском језику. У школској 2014/2015. години наставу похађа 1.100 ученика.

 У школи влада изузетно подстицајна, хуманизована атмосфера за рад, учење и сарадњу. Школски програм својом садржајношћу, богатством и специфичностима које нуди, у потпуности је  у функцији оптималног развоја ученика. Подстиче се самопоуздање ученика, иницијатива, креативност и оспособљеност за критичко мишљење. Сваком ученику пружа се могућност да добије различите видове подршке за свој пун развој, како би у школи стекао темељно опште гимназијско образовање и темељну општу културу као основ за даље образовање на факултету. Дух школе одликује интеркултуралност, висок степен солидарности и другарства. Постоји и инклузиван приступ развијен у високој мери. У децембру 2013.године од стране Екстерне комисије за вредновање квалитета рада школе коју именује је Министарство просвете, науке и технолошког развоја целокупан рад Гимназије оцењен је највишом оценом 4.

У згради која је подигнута 1895. године у естетски обликованом простору, са најсавременијом опремом (13 интерактивних табли, 8 пројектора, преко 120 рачунара распоређених у 22 кабинета) одвија се свакодневно настава.  Наставни процес је осавремењен и  интерактиван, усмерен на давање оптималних подстицаја сваком ученику за његов не само интелектуални, него и пун емоционални и социјални развој.  Настава је усмерена на развијање ученичких компетенција, подстицање  креативности и истраживачког рада. Пројектна настава је у нашој школи актуелност и одвија се у сарадњи са великим бројем установа у локалној заједници. Гимназија учестује у капиталним пројектима међународног карактера – Развионица и Регионална подршка инклузивном образовању који доносе бројне могућности , како за  стручно усавршавање, тако и у области информационо-комуникационих технологија.

У оквиру системског васпитног деловања и бриге за сваког ученика, у школи се остварује изузетно жива сарадња са родитељима – родитељи учествују у пројектима, неки од њих држе стручна предавања намењена родитељима (Школа родитељства ) и на други начин активно учестују у животу школе. Осим учионица и кабинета, ученици имају на располагању Интернет читаоницу и богат библиотечки фонд, Свечану и фискултурну салу, сутеренске просторије, спортски терен.  

У нашој школи више од деценије трају  манифестације: Такмичење у беседништву, Школско позорје, Гениус - истраживачка конференција за ученике. Одлично су организоване екскурзије!

Током четворогодишњег школовања знатижељни ученици имају могућност да се укључе у неку од бројних школских секција: хор и оркестар,  драмску, новинарску, историјску, драмску секцију на француском језику, библиотечку, рецитаторску, дебатну, реторичку, спортске секције, информатичку  итд.

У школи активно ради Ученички парламент и кроз учешће у његовом раду, ученици доприносе квалитету школског живота и укупној атмосфери школе. Новост је да поред  обавезних језика - енглеског, француског, немачког и руског ученици имају могућност да  факултативно уче и кинески језик. Уз све претходно поменуто, уз поштовање и подршку личности наши ученици имају као резултат и високу оспособљенст и одличну припремљеност за упис  на било коју студијску групу, како домаћих, тако и светских универзитета.

  

Директор: Татјана Вукадиновић, дипломирани филозоф

Помоћник директора за опште послове: Дејан Ћебић, професор математике

Помоћник директора за наставу: Јована Јоцић, професор психологије

Психолози: Љиљана Арађански-Рајков, Тереза Перишић-Гашпар, Јована Јоцић

Педагог: Драгана Бајатовић

Председник Школског одбора: Ева Вукашиновић

Председник Савета родитеља: Весна Лудошки

Председник ученичког парламента:  Јован Ђорђић  IV2

Број наставника који предају у Гимназији је 86

Број ученика је 1084

Специфичност рада гимназије "Светозар Марковић" је:

     - двојезична настава

     - инклузивно образовање

     - школа родитељства

Сваки разред има 9 одељења – 1 на мађарском и 8 на српском наставном језику.

Настава се одржава у две смене: од 7.30 до 13.25 и од 13.30 до 19.30 часова

У нашој школи се уче следећи страни језици:

     - енглески

     - немачки

     - француски

     - руски

    - латински

    - кинески (бесплатни курс у сарадњи са Филозофским факултетом и Конфуције институтом)