Секција шпанског језика

Секција шпанског језика активна је од школске 2017/2018. године.

Секцију води професорка латинског језика Татјана Божовић.