РИТАМ РАДНОГ ДАНА - САТНИЦА

Настава у Гимназији одвија се у две смене које се недељно мењају, при чему је распоред часова симетричан, те променљив за обе смене. По овом принципу последњи часови једне смене постају први у другој смени и обратно. Предвиђена подела смена је на непарне и парне разреде.

Настава у школи се одвија у оквиру разредно-часовног и групно-часовног системa. У оквиру разредно-часовног система настава се одвија по утврђеном програму за обавезне предмете у гимназији (за I, II, III и IV разред)