Рачунарство и информатика

 

Председник Стручног већа: Милан Миливојевић

Чланови Стручног већа:

  1. Зорица Николетић
  2. Бранислав Обрадовић
  3. Милан Моливојевић
  4. Клара Велишек
  5. Јадранка Гламочић
  6. Ивана Богдановић
  7. Вера Јелић

 

О информатици

Информатика (en. information technology) је наука која се бави структурирањем, обрадом и преносом информација.

Рачунарство (en. computer science) је наука која се бави рачунарским хардвером, софтвером, као и теоријом рачунања и његовом примјеном.

Софтвер се бави проучавањем програмских језика, програмских парадигми као и самих програма. Хардвер се бави проучавањем рачунарске архитектуре и њених периферија. Рачунар као справа је намијењен за аутоматизовање задатака и извршавање рачунских задаћа. Компјутерима су се још у деветнаестом вијеку називали људи који су извршавали комплексне рачунице.

Информатика и рачунарство нису потпуно исте ствари, иако су веома уско везане јер се баве истим или сличним тематикама. Информатика се данас углавном убраја у инжењерске или техничке науке. Она има незанемарив дио тема које су искључиво теоретске природе. Постоји проблем и са терминима у разним језицима због уске везаности информатике и рачунарства, тако да се термин информатика углавном односи на рачунарство. Информатика је више теоретске природе, али се зато детаљно бави софтвером и структурирањем, обрадом, претварањем, похрањивањем и пријеносом информација. Рачунарство обухвата све што је везано за рачунар и рачунарску науку као што је хардвер, софтвер, израда програма помоћу програмских језика и тако даље.