Неопходна документа за упис у Гимназију "Светозар Марковић" у школској 2017/2018

Учесници конкурса подносе школи следећа документа: 

1) Пријаву за упис   formular_upis_2017.docx 

2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно, оригинално сведочанство о завршеној основној школи ( сведочанство VI,VII и VIII разреда )

3) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци).

Упис је предвиђен 4. и 5. јула 2017. године у термину од 8 до 15 часова, у школској библиотеци.