Наши ученици на манифестацији- "Недеља толеранције-Међу вама смо" 16.и 17.11.2017.

Креирање простора у ком  друштво подстиче уважавање и размену идеја, вредности и вештина различитих култура и традиција, а нарочито њихово садејство и прожимање, од изузетне је важности за њега, јер на тај начин ствара подстицајну средину за свој просперитет.          

 Наши ученици, неговани у духу вредности толеранције и интеркултуралности, радо су прихватили учешће у манифестацији „Недеља толеранције - Међу вама смо“, која је под покровитељством  Управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада реализована у Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ у периоду од 09. до 17.11.2017. 

У  четвртак 16.11. ученици  Ђорђе Радоњић, Нина Стојановић, Огњен Мрђанин,  Елена Попов из II4, Александар Павковић из II8, Стела Илић, Емили Вукић, Никола Арамбашић, Алекса Мања, Милица Гојковић из II9,  учествовали су у активности која је имала назив Час толеранције. Они су уз менторство професорке Марије Бјељац и професорке Драгане Добромиров припремили луткарску представу „Надимци, шта са њима?“. 

Током истог дана, програм је поновљен у Основној школи  „Светозар Марковић Тоза“.

У петак 17.11. ученици Маша Бабин – Лацић, Ана Русов, Јелена Цвијановић из III4,  Милана Васић, Милица Васић, Елена Топлица, Стефан Младеновић из III9, учествовали су у активности  која је названа Фестивал толеранције, и која се састојала у представљању култура одређених  држава. Наши ученици су уз менторство професорке Драгане Добромиров и  професорке Катарине Глувић представили две државе, Русију и Аустрију, припремивши плакате, заставе и друга обележја ових држава.  

Захваљујући ангажовању и труду наших ученика, Гимназија „Светозар Марковић“ је добила Признање „Витез толеранције“, признање  намењено промотерима вредности толеранције  и хуманости према деци и младима са сметњама у развоју.

Смисао активности у којим се афирмишу вредности толеранције и интеркултуралности састоји се у подизању нивоа свести о постојању различитог личног и групног идентитета, разумевању вредности постoјања богатства различитости и неговању сензибилитета за њих, уочавању сличности и разлика међу културама, развијању позитивне слике о себи и другима, неговању асертивног понашања, развијању критичког односа према предрасудама, стереотипима и неутемељеним ставовима, неговању  уважавања, солидарности и међусобног поштовања.

 

                                                                                                                                             Професорка филозофије

                                                                                                                                                   Драгана Добромиров