Екскурзије и излети


Екскурзије и излети

Екскурзије

У оквиру процеса израде плана за извођење екскурзија у школској 2015/16. години, на родитељским састанцима спроведено је анкетирање родитеља ученика свих одељења како би се уважило њихово мишљење. Родитељи су се изјаснили о путним правцима и финансијским оквирима. На основу резултата анкете, понуђени су следећи предлози:

 План дестинација екскурзија

Разред

Дестинација

Време реализације

Носиоци

Први

Будимпешта

24-26.4 2016.
3 дана / 2 ноћења

Стручне вође пута,

од. стар. и ученици

Други

Знаменитости Беча

24-27.4.2016.
4 дана / 3 ноћења

Стручне вође пута,

од. стар. и ученици

Трећи

Северна Италија

23-28.4.2016.
6 дана / 5 ноћења

Стручне вође пута,

од. стар. и ученици

Четврти

Северна Грчка

24-27.4.2016.
4 дана / 3 ноћења 

Стручне вође пута,

од. стар. и ученици

 

Излети и активности

 План излета и активности

Разред

Излет

Време реализације

Први

Обилазак знаменитости Новог Сада

19.09.2015.

Други

Обилазак знаменитости Петроварадина

19.09.2015.

Трећи

Посета Музеју града

19.09.2015.

Четврти

Спортски дан

19.09.2015.