Библиотечка секција

 

 Библиотечка секција Млади библиотекари 

Библиотека није само место где се искључиво позајмљује обавезна лектира или књиге намењене читању у слободном времену, већ је и активан чинилац у процесу образовања и васпитања ученика у гимназији.
Да би библиотека још више била активни чинилац у животу и раду њених корисника оформљена је и библиотечка секција Млади библиотекари.  Кроз секцију ученици поред едукације из области библиотекарства и библиотечке делатности уједно попуњавају своје време креативним активностима, дружењем и забавом. Ова секција је почела са радом школске 2010/2011. године, под менторством Сандре Антић, проф. српске књижевности и језика, и по струци библиотекара.

Циљеви рада ове секције су:

- стварање активне школске библиотеке као инфо-центра,
           развијање љубави према књизи, популарисање књиге и читања,
            - стицање основних знања о раду библиотеке,
            - задовољење образовних, културних и читалачких потреба,
            - обогаћивање знања ученика,
             - подстицање креативности и уређивање простора библиотеке.

Чланови секције промовишу књиге и читање, сређују књижни фонд, унапређују квалитет услуга, прате потребе корисника, представљају нова издања домаћих и страних аутора, израђују пано културних дешавања, приређују изложбе, обележавају јубилеје, учествују у креативним радионицама, сарађују са другим секцијама...

Данас секција Млади библиотекари броји укупно 19 чланова: Кристина Иванчевић II8, Миона Тешановић II8, Милица Радојевић IV7, Јелена Билић II7, Лана Лазански II7, Катарина Пољаков II7,Тамара Јовић  II7, Милана Миловац II3, Анастасија Ћорац II3, Јелена Будић II3, Надежда Марјановић IV6, Данијела Јанус IV4, Дана Брашанац III3, Теодора Косијер III3, Елена Тадић IV8, Ана Филиповић III4, Анђела Крупљанин II5, Јелена Илић II5 и Данијела Томић I5. Број чланова је у сталном порасту.

Ако сте и ви љубитељи књиге, читања, библиотеке, креативних активности, учења и забаве, придружите нам се! 


 

                          

                                  


Креативна радионица – израда букмаркера на Дан отворених врата 2011.


                          

 

Активности библиотечке секције у школској 2012/2013. години

 

Изложба: Историја писма

 

 

Изложба: Свети Сава – живот и дело

 


Израда паноа: Свети Сава (1175-1236)Изложба – 1. фебруар  Дан града Новог Сада

 

Креативна радионица - израда паноа Светина гимназија под липом и ми поводом обележавања 50 година Гимназије "Светозар Марковић"


Oдлазак на промоцију књиге Школски примери Слободана Торњанског

 

Поставка изложбе „1700 година хришћанства, Милански едикт“

 


 

 

Учешће секције у трбини „1700 година хришћанства, Милански едикт“ у виду презентације на дату тему

  

Активности библиотечке секције у школској 2013/2014. години

 

СЕПТЕМБАР 

Поставка изложбе поводом обележавања јубилеја – 120 година од рођења Милоша Црњанског

 

ДЕЦЕМБАР 

Изложба: Јубилеј – 200 година од рођења Петра II Петровића Његоша

                

Анкетирање ученика Гимназије преко Ученичког парламента 

(анкетирано укупно 51 ученик)

АНКЕТА

 

Aнкета БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ „Млади библиотекари“

 

Какве књиге недостају у фонду школске библиотеке? (из којих области)

 

 

 

Библиотекар Сандра Антић,

  проф. српског језика и књижевности

 

Учешће у секције у емисији РТВ Кад зазвони 

ЈАНУАР 

Савиндан – Изложба: Свети Сава у песмама и легендама


 

ФЕБРУАР 

Посета изложби слика новосадске уметнице Селене Табаковић

АПРИЛ

Дан отворених врата 

Креативна радионица – израда маски у сусрет Позорју

 

МАЈ

Припрема материјала за Позорјe

 

              

Израда паноа фотографија „Школско позорје 1994-2014“ 

 

Израда мапе Позорја „20 година Школског позорја“ 

 


Активности библиотечке секције у школској 2014/2015. години


Септембар

Одлазак чаланова секције на Фестивал уличних свирача 2014

 

Изложба "200 година од Вукове Пјесмарице и Писменице и 150 година од смрти Вука Стефановића Караџића

Октобар

Одлазак на књижевно вече - промоција књиге Илије Туцића, "Мале војвођанске приче" 

Новембар

Изложба: Јубилеј - 100 година од смрти Јована Скерлића

 

Децембар

Уређење фонда, припрема за ревизију

Јануар

Изложба поводом Савиндана: Свети Сава - фреске и иконе (уз самосталне радове ученика)

Фебруар

- ПРИПРЕМА ФОНДА ЗА РЕВИЗИЈУ

Март

Креативна радионица поводом Дана отворених врата: израда паноа Данило Киш 80 година од рођења

Април

- УРЕЂЕЊЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКЕ

Мај

-  учешће у организацији 21. Школског позорја (припрема гласачких листића, дељење програма, флајера, лепљење плаката, дочек гостију)

Јун

- сумирање оствареног у школској 2014/2015. год., утисци, коментари, предлози за будуће активности

Чланице секције Млади библиотекари – Сара Костић и Тамара Ђуркић ученице IIIразреда учествовале су током школске године у обуци за вршњачке едукаторе у оквиру Мреже инклиузивног образовања.

 

Активности библиотечке секције у школској 2015/2016. години

Септембар:

-одлазак на Фестивал уличних свирача

-припрема и поставка изложбе: 180 година Првог књажевско-српског театра Јоакима Вујића

 Новембар:

- припрема и поставка изложбе 100 година од смрти Надежде Петровић (1873-1915)

ЈАНУАР: 

Поставка ауторских радова (песме и ликовни радови) чланица секције на тему "Свети Сава"

  

 

На снимању РТВ-а за емисију "Читам, дакле постојим!" - 28. јануар 2016.

 

Отварање Читалачког клуба секције "Млади библиотекари", тема првог сусрета Љубавни роман по избору - 26. фебруар 2016.

Други сусрет Читалачког клуба поводом Светског дана поезије - Вече поезије домаћих и страних писаца (читање поезије на српском, енглеском, мађарском и руском језику ) - 21. март 2016.

Креативна радионица поводом Дана отворених врата у Гимназији - израда паноа 400 година од смрти Вилијама Шекспира - 14. април 2016. 

Мај:

- учешће у организацији 22. Школског позорја (припрема гласачких листића, дељење програма, флајера, лепљење плаката, дочек гостију)

Јун:

Изложба: 400 година од смрти Мигела де Сервантеса

 

Активности библиотечке секције у школској 2016/2017. години

Септембар:

- Изложба: 175 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ЛАЗЕ КОСТИЋА (1841-1910)

Сусрет Читалачког клуба секције Млади библиотекари - Вече ауторских радова ученика

28.9.2016.

У школској библиотеци је 28.9.2016. одржано књижевно вече - сусрет Читлачког клуба секције Млади библиотекари где су актери били чланови секције који пишу поезију или прозу, али и остали ученици у Гимназији који се баве писањем. Ученици који су читали своје радове - Урош Пашић III9, Јелена Билић II7, Кристина Иванчевић II8 и Марко Марић I5 допринели су посебном и угодном расположењу и атмосфери на радост и задовољство присутне публике. Гошће су биле професорке српског језика и књижевности - Нада Галић (професорка у пензији) и Милена Маричић. Публика је изнела своје утиске и коментарисала радове наших младих стваралаца, а све укупно био је прави естетски доживљај. Модератор програма била је професорка Сандра Антић.

Захваљујемо се свима на подршци и гостовању. 

 

Читалачки клуб секције Млади библиотекари

Сандра Антић, библиотекарка 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Октобар:

- Изложба: 145 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ЈОВАНА ДУЧИЋА (1871-1943)

 

ДЕЦЕМБАР

Књижевно вече: Милош Зубац, СИГИРНОСТ ВАТРЕ ,12.12.2016.