Беседништво 2012/ 2013.

 

Позив за учешће на такмичењу у беседништву

војвођанских средњих школа

 

            Поштоване колеге,

Гимназија  Светозар Марковић и ове године, организује такмичење у беседништву за ученике војвођанских средњих школа. Овогодишње такмичење је шеснаесто по реду и представља значајну манифестацију покрајинског карактера, на шта указује и дугогодишње покровитељство Покрајинског секретаријата за образовање.

Такмичење ће се одржати у 23. марта школске 2012/2013.  године у 1100.

Ученике ће и ове године оцењивати стручни жири који ће чинити еминентни професори Београдског и Новосадског универзитета.

Надметање ће се одржати у две дисциплине:

·         говор на задату тему

·        ex tempore (импровизовани говор)

             Обавезно је учешће ученика у дисциплини говор на задату тему, док је

            учешће у дисциплини ex tempore факултативно!  Дужина излагања и у једној и у другој дисциплини, не сме прелазити 5 минута и није допуштено читање

говора, већ се морају излагати напамет!

            Овогодишња тема је: „Карактер је човеку судбина!“

Иако је тема  изведена на основу изреке пресократовца,  Хераклита из Ефеса, њена семантичка отвореност пружа различите приступе интерпретацији. Реторска порука коју изражава овај став, може се сагледати из различитих углова, а не само из позиције херојске обичајности.  Интерпретативна слобода даје отворене могућности и за ванконтекстуална тумачења.

Жири ће одвојено оцењивати текстуалне и логичко-аргументативне моменте и естетско-стилске елементе.

Школе   могу да пријаве највише два ученика за учешће на такмичењу. У пријави  треба да стоји: Име и презиме ученика, разред и одељење, име и презиме ментора, назив школе, у којим дисциплинама ученик учествује контакт телефон и адреса.

Пријаве треба послати најкасније до 15. фебруара 2013. како бисмо могли да

имамо увид у број такмичара и да благовремено извршимо све припреме.

За све додатне информације обратити се проф. Александру Крстићу (професор филозофије), на телефон: 021 472 19 28,  или 063 519 258 ;

е- mail : alexkrstic007@ptt.rs

Пријаве слати на адресу: Гимназија Светозар Марковић, Његошева 22, 21000 Нови Сад  или на факс. 021 472 19 28

координатор такмичења

проф. Александар Крстић, с.р

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА УЧЕСНИКЕ НА ТАКМИЧЕЊУ У БЕСЕДНИШТВУ

војвођанских средњих школа у организацији Гимназије „Светозар Марковић“ из Новог Сада

 

1.      Свака школа може послати највише два ученика на такмичење

2.      Организатор сваке године одређује тему такмичења и о томе обавештава учеснике (два месеца унапред)

3.      Обавезно је учешће у тематској дисциплини, док се ученици добровољно могу пријавити у еx темпоре дисциплини

4.      Тема за еx темпоре дисциплину се саопштавају учесницима (пола сата) непосредно пре такмичења. Ученици пишу говоре на ову тему самостално,  без икаквих консултација са менторима, у учионици која је одређена за то.

5.      Све беседе се морају  говорити напамет!  Коришћење подсетника и скица доводи до елиминације  такмичара!

6.      Дужина трајања беседе је до 5 минута! Беседе које су дуже жири ће оцењивати и негативним бодовима

7.      Жири посебно оцењује тематску дисциплину, а посебно еx темпоре

8.      Жири унутар обе дисциплине посебно оцењује логичко-аргументативни (садржајни) моменат, од естетско-стилског момента (наступ говорника и уметнички утисак; употреба реторских фигура, вербалних и невербалних средстава комуникације)

9.      Елементи драме и перформанса нису допуштени, такмичари који их примењују биће дисквалификовани; Беседништво представља вештину уверавања вербалним средствима, пре свега. Нервербална средства су допуштена само као дискретни додатак који треба да појача изговорену реч.

10. Жири ће прогласити најбоље говоре посебно у естетско-стилском смислу, а посебно у логичко –аргументативном смислу

11. Публика даје свој глас узимајући у обзир обе дисциплине. Глас публике се одређује на основу пребројаних гласачких листића које је публика убацила на крају такмичења у пригодну кутију. Пребројавање се врши у присуству чланова жирија!