Обрадовић Бранислав's blog

12 Jun

Увод у програмирање

Презентација (12 слајдова) са основама програмирања

Serbian
21 May

Задаци за вежбу

Поставио сам неколико задатака за вежбу програмирања у паскалу за 2. писмени. Пробајте да их урадите сами, а решења ћу поставити за који дан.

Serbian
06 May

Рачунарске мреже и интернет

Материјал за припрему из области рачунарских мрежа и интернета се налази у уџбенику: "Рачунарство и информатика за први разред средње школе", Др Никола Клем, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006, на странама 209 до 240. То је комплетно поглавље VI "Рачунарске комуникације". ISO/OSI референтни модел је описан на страни 218.

Serbian
07 Dec

SQL

У прилогу су два документа: SQL.PDF у коме су основе овог језика и ZADATAK.PDF као пример једног задатка са решењем.

Serbian
14 May

Задаци за вежбу (паскал)

Девет задатака са функцијама.

 

Serbian
19 Dec

Решења писменог III5

У фајлу Pismeni1rp.pdf су задаци и решења писменог.

Serbian
10 Dec

Погађање бројева (паскал)

Још један пример програма у паскалу.

Serbian
01 Feb

Вежба слепог куцања

Након преузимања помените екстензију у .ехе и вежбајте!

Serbian

Pages